หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา

 


หน้าหลัก > การเลี้ยงสัตว์ > การเลี้ยงเป็ดไข่ > บทความเป็ดไข่
บทความเป็ดไข่
พฤษภาคม 54

 เป็ดไข่สายพันธุ์ ซีพี ซุปเปอร์ เริ่มออกสู่ตลาดเมื่อต้นปี 2553 หลังจากได้ทำการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์ รวมทั้งทดสอบการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมต่างๆ จนเป็นที่มั่นใจว่าสามารถให้ผลผลิตได้ดี และได้จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งให้ผลตอบรับเป็นที่หน้าพอใจ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยจะขอนำเสนอเกษตรกรตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคดังนี้

          เกษตรกรรายแรกคุณธรรมนูญ เลาคำ หรือคุณเท็น เจ้าของฟาร์มถนอมเป็ดเมือง เป็นวิศวกรหนุ่มจาก อ. เวียงสา จ.น่าน ที่หันมาสนใจในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยหันหลังให้กับอาชีพลูกจ้างรับเงินเดือนมาเป็นเถ้าาแก่ เนื่องจากอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ใช้เวลากับทางครอบครัวมากขึ้น จึงได้มองหาสัตว์เศรษฐกิจมาทดลองเลี้ยงเพื่อศึกษา โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้วได้ซื้อลูกเป็ดไข่สายพันธุ์กากีลูกผสมในพื้นที่มาทดลองเลี้ยงจำนวน 900 ตัว โดยเลี้ยงในสวนลำไย และใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่มาใช้ให้เป็ดกิน ผลที่ได้ในช่วงแรกคือมีปัญหาเรื่องตลาดไข่เป็ดเนื่องจากฟองไข่ไม่สม่ำเสมอ และคุณภาพไข่ไม่ตรงตามความต้องการตลาด จึงไม่สามารถขายไข่ได้ในราคาที่ต้องการ ประกอบกับผลผลิตไข่ที่ได้ไม่คงที่จากสูตรอาหารผสมเองแบบลองผิดลองถูก จนกระทั่งเมื่อกลางปี 2553 ได้ติดต่อกับทีมงานซีพีเอฟ และสนใจที่จะเปลี่ยนมาเลี้ยงเป็ดไข่สายพันธุ์ซีพีซุปเปอร์ และอาหารสำเร็จรูป รวมทั้งบริการด้านวิชาการจากทีมงานซีพีเอฟ จึงได้สั่งซื้อเป็ดสาวพร้อมไข่อายุ 15 สัปดาห์ จากฟาร์มบริษัท จำนวน 2,000 ตัว เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเป็ดเริ่มให้ไข่สัปดาห์แรกที่ 5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเข้าเลี้ยงไปแล้ว 2 สัปดาห์ และให้ผลผลิตสูงสุดที่ 95 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเข้าเลี้ยง 11 สัปดาห์ และยังรักษาเปอร์เซ็นต์ไข่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์จนถึงปัจจุบัน (21 มี.ค.2553) ซึ่งประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ได้นั้นสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มบริษัท สืบเนื่องจากคุณเท็นได้ใช้โปรแกรมการจัดการที่บริษัทแนะนำโดยการควบคุมน้ำหนักตัวเป็ดสาวช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังจากเข้าเลี้ยงที่น้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน 1.55 กิโลกรัม เพื่อให้ระบบรังไข่พัฒนาเต็มที่ รวมทั้งควบคุมโครงสร้างตัวเป็ดไม่ให้ใหญ่จนเกินไป เนื่องด้วยเป็ดไข่สายพันธุ์ซีพี ซุปเปอร์ เป็นสายพันธุ์ที่ให้ไข่เร็วและไข่ดก จากการศึกษาในฟาร์มบริษัท พบว่าทันทีที่น้ำหนักตัวเป็ดถึง 1.55 กิโลกรัม เป็ดก็เริ่มไข่ มีผลต่อน้ำหนักฟองไข่ที่เล็ก ขึ้นเบอร์ได้ค่อนข้างช้า รวมไปถึงการยืนระยะการให้ผลผลิตอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสายพันธุ์ ปัจจุบันไข่เป็ดซีพีซุปเปอร์ในพื้นที่จังหวัดน่านไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และทางฟาร์มมีโครงการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันทีมีจำนวนเป็ด 4,500 ตัว วางเป้าหมายไว้ที่ 10,000 ตัว และถือเป็นฟาร์มแรกในเขตภาคเหนือที่คัดไข่ขายเป็นเบอร์ตามเกณฑ์น้ำหนัก  และนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นไข่เค็มเพื่อเพิ่มมูลค้าไข่เป็ดสดให้สูงขึ้นอีกด้วย

          รายต่อมา คุณเมธี อำไพพิศ เจ้าของฟาร์มเป็ดไข่นาเชือก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำรายหลักในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีเป็ดไข่ซีพีซุปเปอร์ 1,400 ตัว ซื้อเป็ดสาวจากฟาร์มบริษัทเข้าเลี้ยงเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม 2553 โดยทางทีมงานซีพีเอฟได้ให้คำแนะนำเริ่มตั้งแต่ในการออกแบบโรงเรือน โปรแกรมการให้อาหาร และการจัดการ ซึงมีการติดตามผลการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด ผลการเลี้ยงที่ได้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มบริษัท ในส่วนรูปแบบการตลาด คุณเมธี มีแผนที่จะทำธุรกิจเป็ดไข่ครบวงจร ต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร เริ่มตั้งแต่จำหน่ายพันธุ์เป็ดไข่ อาหารเป็ดไข่ ตลาดรับซื้อไข่เป็ด รวมถึงตลาดเป็ดไข่ปลด ตั้งเป้าหมายภายในปี 2554 ที่ 10,000 ตัว โดยจะเปิดรับเกษตรที่มีความพร้อมอยากเข้าร่วมโครงการรายละ 1,000 ถึง 1,500 ตัว สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ หจก. แจใจส่งเสริมการเกษตรโทรศัพท์ 043-811-078 และ 081-871-7700

          เกษตรกรรายต่อมา คุณลัดดา ปาสารักษ์ หรือคุณปู เจ้าของนิติภูมิฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จากพยาบาลวิชาชีพ ที่ใช้ช่วงเวลาว่างจากงานประจำผันตัวเองมาเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไข่ขนาด 1,200 ตัว ซื้อเป็ดสาว ซีพี ซุปเปอร์พร้อมไข่เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปัจจุบันผลผลิตไข่อยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็ดไข่อายุ 23 สัปดาห์ ตลาดไข่เป็ดซีพี ซุปเปอร์ ที่จังหวัดมหาสารคาม เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นลำดับ แต่ปริมาณไข่เป็ดที่ทางฟาร์มผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน ทางทีมงานซีพีเอฟจึงให้มุมมองในการเปิดรับเกษตรกรที่สนใจและมีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนทำธุรกิจเลี้ยงเป็ดไข่ โดยให้ทางคุณปูเป็นคนกลางในการประสานเรื่องตลาดไข่เป็ดสด คาดว่าความต้องการไข่เป็ดสดซีพีซุปเปอร์ในพื้นที่ อ.นาเชือก และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถรองรับได้ประมาณวันละ 10,000 ฟอง ปัจจุบันได้เริ่มทดลองทำไข่เค็มสูตรใบเตยส่งขายในพื้นที่ ผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นที่น่าพอใจ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณลัดดาจะขยายตลาดเพิ่มในส่วนของไข่เป็ดแปรรูป

          เกษตรกรอีกหนึ่งท่าน คุณขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ หรือคุณหน๋อย เจ้าของร้านอินโดจีน ร้านแหนมเนืองที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทดลองเลี้ยงเป็ดไข่สายพันธุ์กากีลูกผสม จำนวน 500 ตัว และได้เปลี่ยนการใช้หัวอาหารผสมปลายรำ มาใช้อาหารสำเร็จรูปของซีพีเอฟ ผลจากการใช้อาหารสำเร็จรูปทำให้ได้ไข่เป็ดที่ฟองใหญ่ขึ้น สีไข่แดงเข้มสวย และมีขนาดใหญ่ เป็นที่ต้องการของลูกค้า จึงมีความมั่นใจที่จะขยายการเลี้ยง และได้ซื้อเป็ดสาว ซีพี ซุปเปอร์พร้อมไข่จำนวน 2,000 ตัว เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็ดอายุ 22 สัปดาห์ ผลผลิตไข่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ ไข่เป็ดที่ได้ส่วนหนึ่งใช้ในร้านอาหารของคุณหน๋อย และอีกส่วนหนึ่งขายให้กับลูกค้าประจำที่มาขอซื้อ และทางคุณหน๋อยมีโครงการที่จะขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ตัว ในช่วงกลางปีนี้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการไข่เป็ดซีพีซุปเปอร์ ปัจจุบันคุณหน๋อยขายไข่เป็ดเป็นเบอร์ตามน้ำหนัก

          จากภาพรวมของเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่ซีพีซุปเปอร์ที่ทางทีมงานซีพีเอฟได้เข้าไปให้คำแนะนำด้านเทคนิคการเลี้ยง การจัดการ และการติดตามผลการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด พบว่าประสิทธิภาพการผลิตที่ได้ในแต่ละรายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นบทพิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วว่า ณ.วันนี้การส่งเสริมและบริการขายแบบครบเครื่อง (CPF package) พร้อมที่จะสานต่อความสำเร็จสู่เกษตรกรผู้ที่ต้องการทำธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่แบบมืออาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันกับซีพีเอฟ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณธีรยุทธ ชัยฤทธิ์ 081-979-1580 (ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมบริการขาย-เขตภาคกลาง,ตะวันออก,ตะวันตก และใต้)และคุณกีรศิษฏ์ ลบบำรุง 081-579-3251, 081-951-6325 (ผู้จัดการเขตส่งเสริมบริการขาย ภาคเหนือ-อีสาน)

 
คุณลัดดา ปาสารักษ์ เจ้าของนิติภูมิฟาร์ม

 
คุณเมธี อำไพพิศ (ขวามือ)เจ้าของฟาร์มเป็ดไข่นาเชือก

 
คุณขยันวิทย์ ศรีสกุลวรรณ(คนที่ 2 จากซ้ายมือ) เจ้าของฟาร์มอินโดจีน

 
คุณธรรมนูญ เลาคำ (ขวามือ) เจ้าของฟาร์มถนอมเป็ดเมือง

 
สีไข่แดงเบอร์ 14น้ำหนักไข่ 70-72 กรัม

 
เป็ดไข่ซีพีซุปเปอร์ระยะให้ผลผลิตน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.6 กิโลกรัม

 
ไข่เป็ดซีพีซุปเปอร์ขณะลำเลียงเข้าสู่เครื่องคัดไข่

สถิติผู้เข้าชม 3906950