แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2014
นวโน้มราคาวันที่ 21 กรกฎาคม  -  27 กรกฎาคม 2557
 
ไก่เนื้อ :ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  17.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  44 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เริ่มลดลง และความต้องการซื้อยังทรงตัว ทำให้ราคาหน้าฟาร์มทรงตัวถึงปรับขึ้นในภูมิภาค 
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ความต้องการทรงๆ ราคาทั่วไปไม่เปลื่ยนแปลง     
  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 42 - 44 บาท , ตะวันตก  39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว ด้านกำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปทรงแข็ง     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 40 บาท , เหนือล่าง 37 - 39 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เริ่มลดลง ความต้องการซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปทรงตัวและปรับขึ้นบางเขต     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 41- 43 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  39 - 40 บาท , อีสานล่าง 39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มลดลง และความต้องการซื้อเริ่มดีขึ้น ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 40 บาท และใต้ล่าง 37 - 39 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  19 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.00 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด :ราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 28 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคเนื้อหมูเริ่มทรงตัว จะมีในส่วนภาคเหนือและภาคอีสานที่ฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องทาให้กาลังการบริโภคยังไม่ดีขึ้น ราคาในภาคเหนือและอีสานอ่อนตัวลงเล็กน้อย ส่วนภาคตะวันตกสามารถยืนราคาได้ อีกทั้งปริมาณการส่งออกสุกรมีชีวิตไปกัมพูชาก็เพิ่มขึ้น ทาให้ในพระนี้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกสามารถยืนราคาได้

ตะวันออกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่ทรงตัวคาดว่าราคาในพื้นที่สามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 81-83 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-58 บ.
กลาง
ยอดขายเริ่มทรงตัวเนื่องจากในพื้นที่ฝนที่ตกเริ่มลดลง ประกอบกับทางภาคตะวันตกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่ทรงตัวคาดว่าราคาในพื้นที่สามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-81 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.
ตะวันตก
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันตกสามารถยืนราคาได้ติดต่อกัน ปริมาณตัวในพื้นที่ยังปกติแต่จะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งยังมีการนาสุกรขุนในพื้นที่ส่งกัมพูชาเพิ่มขึ้น คาดว่าในพระหน้าจะยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 78-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.

 

ภาคเหนือ : ยอดการบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคเหนือปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไม่มีปัจจัยเรื่องการท่องเที่ยวมาช่วย ส่วนในด้านการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรที่นิยมเป็นของฝากเริ่มลดลง จึงทาให้ราคาในพระหน้าอาจจะยืนราคาและปรับราคาลงในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-81 บ.ต่อกก. นน. 98-103 กก. แม่คัดทิ้ง 58-61 บ.

ภาคอีสาน: ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทาให้กระทบต่อการบริโภคในภาคอีสาน ทาให้ราคาในพระหน้าอาจจะต้องปรับราคาลงในบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านสามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-82 บ.ต่อกก. นน. 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 57-60 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตก ส่งผลกระทบต่อยอดการบริโภค ปริมาณการสั่งซื้อสุกรขุนลดลง น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เริ่มมีการส่งสุกรขุนขึ้นทางภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น คาดว่าแนวโน้มราคายืน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-79 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 53-56 บ.
บางคล้า ประกาศ 81 บาท ( ยืนราคา )