แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2016

แนวโน้มราคาวันที่  18 กรกฎาคม  -  24 กรกฎาคม 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 12.50 บาท/ตัว(2/05/59)  , ราคาประกาศไก่เนื้อ 36บาท/กก.(13/07/59)
 
 ภาพรวม : ปริมาณไก่เป็นและน้ำหนักสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว จากภาวะฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทรงตัว     
  แต่ชิ้นส่วนภาคโรงเชือดยังมีออกมาก แนวโน้มทิศทางราคาทรงตัว 
 
กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นเริ่มดีขึ้น ไก่เกินไซส์เริ่มไม่มี ทำให้มีการปรับราคาขึ้นได้ในบางพื้นที่ ชิ้นส่วนจากโรงเชือดออกสู่ตลาดลดลง      
 แนวโน้มราคายืน     
  ภาคกลาง: ราคา 35-37  การขายคล่องตัวขึ้น ไก่เกินไซส์ลดลง แนวโน้มราคายืน     
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 36-37 บาท  , ฉะเชิงเทรา-ปราจีนฯ-สระแก้ว ราคา 36-37 บาท      
  ภาคตะวันตก :  ราคา 35-36 บาท  ปริมาณไก่ในพื้นที่ยังมีมาก กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคายืน 
 
 เหนือ : ปริมาณตัวและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ชิ้นส่วนจากภาคกลางยังมีขึ้นมามาก การบริโภคทรงตัว สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน  38-39  บาท(ไก่เล็ก 40-41 บาท) , เหนือล่าง 36-37 บาท (ไก่เล็ก 38-40 บาท) 
 
อีสาน:  ปริมาณไก่น้ำหนักเกินไซส์ยังเหลือสะสมมาก จากภาวะฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ราคายืนอ่อน แนวโน้มราคาทรงตัว ไซส์ปกติ  อีสานบน 35-36 บาท , อีสานล่าง 37-38 บาท , ไก่เล็ก 40-41 บาท 
 
 ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาการบริโภคดีขึ้น ปริมาณไก่ใหญ่หมด ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง      
  ใต้บน 41-43 บาท ใต้ล่าง 43-44 บาท ทิศทางราคายืนแข็ง  
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 27 บาท/ตัว,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง(13/6/59) 
 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
 
 ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.40 บาท/ฟอง(13/06/59)        
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   22/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ภาพรวมปริมาณการบริโภคภายในประเทศอ่อนตัวลงผลกระทบจากภาวะฝนตกในทุกภาค  ปริมาณสต็อกและน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากกำลังซื้อที่ลดลง ส่งผลให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาโดยทั่วไปยืนอ่อน  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนในทุกภาค
 
ตะวันออกปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก กำลังซื้อลดลงจากภาวะฝนตก จึงทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลง1-2 บาทคาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าอ่อนตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 72-73 บาท  , น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท  
 
กลาง :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก กำลังการบริโภคยังไม่ดี ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัวลง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 69-70 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48 บาท 
 
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนลง 1-2 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 67-69 บาท , น้ำหนัก 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 49-50 บาท
  
ภาคเหนือ ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนลงเล็กน้อย  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไปเหนือ 69-71 บาท น้ำหนัก .105-110 กก.แม่คัดทิ้ง 48-49 บ.
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่มากขึ้น  กำลังซื้อลดลงจากภาวะฝนตก บวกกับมีอาหารธรรมชาติ ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป อีสาน 69-72 บาท น้ำหนัก 100-110 กก.แม่คัดทิ้ง 50-54 บ. 
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น การบริโภคทรงตัวตัว จากภาวะฝนตกต่อเนื่อง  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 70-71 บาท น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45 บาท  
  
ราคาประกาศบางคล้า 70 บาท