แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2016

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  28  พฤศจิกายน 2559

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 14.50 บาท/ตัว(2/10/59)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 35 บาท/กก.(15/11/59)  

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักพอดี การบริโภคโดยทั่วไปเริ่มดีขึ้น ราคาทรงตัวเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ขึ้น 1 บาท  ชิ้นส่วนภาคโรงงาน ยังออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ทิศทางแนวโน้มราคายืนแข็ง 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่เป็นเริ่มทรงตัว การบริโภคยังคงทรงตัว  ราคาทรงตัว ชิ้นส่วนของยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคายืน  ราคาขายแต่ละพื้นที่     
ภาคกลาง  : ราคาทั่วไป ราคา 33-34  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 34-35  บาท  , ฉะเชิงเทรา 34-35 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 34-35 บาท      
ภาคตะวันตก :  ราคาทั่วไป ราคา 33-34  บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง การบริโภคทรงตัว ทิศทางดีขึ้นแนวโน้มราคายืน  

 เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักพอดี ราคายืน ไม่มีชิ้นส่วนนอกพื้นเทเข้ามาขาย  คาดการบริโภคจะเริ่มดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ แนวโน้มราคาสัปดาห์หน้าราคายืนแข็ง เหนือบน ราคา 40-41   บาท (ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท) , เหนือล่าง ราคา 35-37  บาท 

อีสาน:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคาปรับขึ้น 1 บาท การบริโภคเริ่มดีขึ้น  แนวโน้มราคายืนไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 35-38 บาท ไก่เล็ก ราคา 39-42  บาท  , อีสานล่าง ราคา 36-38 บาท , ไก่เล็ก ราคา 40-41  บาท 

ใต้  สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมดีขึ้น ราคาปรับขึ้น 1 บาท ปริมาณไก่ใหญ่ออกตลาดมากขึ้น การบริโภคดีขึ้น แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน ราคา 42-44  บาท , ใต้ล่าง ราคา 43-48  บาท 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 23 บาท/ตัว(28/11/59) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง(22/11/59)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.30 บาท/ฟอง(18/11/59) 

       
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   35/59

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม :   ภาพรวมการบริโภคในประเทศดีขึ้นเล็กน้อย แต่การขายยังไม่คล่องมาก ทำให้ปริมาณสุกรและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มากโดยเฉพาะภาคเหนือ,อีสาน ส่งผลให้ราคาสุกรขุนสัปดาห์ที่ผ่านมายืนอ่อน คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้า ปริมาณและน้ำหนักยังอยู่ในระดับสูง แต่การบริโภคภายในประเทศเริ่มดีขึ้น จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทิศทางราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน   
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  ภาพรวมยังไม่คล่องมากนัก แต่การท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมายืนราคาได้ แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-66 บาท , น้ำหนัก 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท 
 
กลาง :   ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคเริ่มดีขึ้น  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  61-62 บาท  , น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง 40-41 บาท   
   
 
  
ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคยังไม่ดีจากฝนตก ประกอบกับตลาดยังไม่มีปัจจัยบวก ทิศทางราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 61-63 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 41-42  บาท 
 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนยังมีมาก  การบริโภคทรงตัวไม่เพิ่มมากถึงแม้จะเข้าฤดูการท่องเที่ยว  ทำให้ยังมีสต็อกคงเหลือ(เหนือล่าง) สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมากขึ้น  การบริโภคลดลงเนื่องจากมีฝนตกและน้ำท่วมในบางพื้นที่  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง  1 บาท  คาดการณ์ปริมาณและน้ำหนักออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป   61-64  บาท  น้ำหนัก105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 47-48 บาท 
 
ภาคอีสาน: ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมากขึ้น  การบริโภคยังไม่เพิ่มทำให้ยังมีสต็อกเหลือ สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  เนื่องจากยังมีสต๊อกเดิมรอการระบายอยู่มาก แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน   
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  62-64 บาท  น้ำหนัก 110-115  กก. แม่คัดทิ้ง 44-47 บาท 
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคเริ่มดีขึ้น  ปริมาณการขายรายย่อยออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืนอ่อน  ทิศทางราคายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 63-65 บาท  , น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท   
   
ราคาประกาศบางคล้า 63 บาท (ราคาพระที่แล้ว)