แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2016

แนวโน้มราคาวันที่  16 พฤษภาคม  - 22 พฤษภาคม 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 12.50 บาท/ตัว(2/05/59)  , ราคาประกาศไก่เนื้อ 36 บาท/กก.(17/5/59)  
 
 ภาพรวม : ปริมาณไก่เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก, ชิ้นส่วนทรงตัว กำลังซื้อยังไม่ดี ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัวต่อเนื่อง แนวโน้มปริมาณไก่เป็นเริ่มมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังไม่ดี(ช่วงเปิดเทอม) คาดราคายืนถึงยืนอ่อน  
 
กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  ปริมาณไก่เป็นมากขึ้น มีไก่เกินไซส์ในบางพื้นที่ ปริมาณการเข้าลูกไก่ลดลง ภาคโรงงานนำชิ้นส่วนออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แนวโน้มราคาไก่เป็นยืนถึงยืนอ่อน      
  ภาคกลาง: ราคา 35-36 ปริมาณตัวมากขึ้น  แต่กำลังซื้อลดลง  แนวโน้มราคาอ่อนตัว     
  ภาคตะวันออก:  ชลบุรี ราคา 35-36 บาท. ระยอง= 36-37 บาท จันทบุรี = 36-37 บาท       
  ปริมาณไก่เพิ่มขึ้น แนวโน้มอ่อนตัว     
  ภาคตะวันตก :  ราคา 35-36 บาท  ปริมาณไก่ในพื้นที่มากขึ้น กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคายังอ่อนตัว
 
 เหนือ : ปริมาณไก่เป็นเริ่มมาก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดเทอม กำลังซื้อลดลง แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนถึงยืนอ่อน เหนือบน  37-39 บาท(ไก่เล็ก 42-43 บาท) , เหนือล่าง 36-38 บาท (ไก่เล็ก 41-43 บาท) 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นเริ่มมีไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้น เปิดเทอมกำลังซื้อเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนอ่อน  ไซส์ปกติ  อีสานบน 40-41 บาท , อีสานล่าง 40-41 บาท , ไก่เล็ก 43-45 บาท  
 
 ใต้ : ปริมาณไก่เป็นพอดีกับกำลังซื้อในพื้นที่  ใต้บน 40-41 บาท ใต้ล่าง 41-43 บาท  แนวโน้มราคาทรงตัว  
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  25 บาท/ตัว ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่  2.90 บาท/ฟอง (16/5/59) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.
 
 ไข่เป็ด : ตัวเมีย(วันนี้) 60 บาท , ตัวผู้  30 บาท  ปริมาณปลดน้อยมาก แนวโน้มราคายืนแข็ง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   16/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศโดยรวมดีขึ้น สต็อกโดยรวมยังปกติพอดีขาย ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน สภาวะหลังโรงเรียนเปิดเทอม กำลังซื้อน่าจะเพิ่มขึ้น คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าจะขยับได้ 1-2 บาทในบางพื้นที่(ภาคอีสาน)
  
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 77-78 บาท  , นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 49-50 บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  76-77 บาท นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท
 
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 75-76 บาท , นน. 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท
 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป เหนือ 78-80บ. นน.105-110 กก.แม่คัดทิ้ง 58-60 บ.
 
ภาคอีสาน: ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน หลังเปิดเทอมกำลังซื้อน่าจะเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 1-2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป อีสาน 77-78 บ. นน.100-105 กก.แม่คัดทิ้ง 56-59บ.
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืนแข็ง กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 76-78 บาท  นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท