แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2016

แนวโน้มราคาวันที่   20 มิถุนายน  -  26 มิถุนายน 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 12.50 บาท/ตัว(2/05/59)  , ราคาประกาศไก่เนื้อ 36 บาท/กก.(17/5/59) 
 
 ภาพรวม : ปริมาณไก่เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมามากขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น กำลังซื้อไม่ดี  ฝนตกมาก ส่งผลให้ราคายืนอ่อน     
  แนวโน้มปริมาณไก่เป็นและไก่เกินไซส์มากขึ้น กำลังซื้อลดลง ฝนตกมาก บวกกับชิ้นส่วนออกมาก ส่งผลให้ภาพรวมราคาอ่อนลง     
  คาดการณ์แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนอ่อน
 
กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  ปริมาณไก่เป็นสะสมมากขึ้น(ฝนตกมาก) การขายไม่คล่อง ทำให้มีไก่เกินไซส์ในบางพื้นที่ขายราคาต่ำ ชิ้นส่วนมาก     
  ออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แนวโน้มราคายืนอ่อน     
  ภาคกลาง: ราคา 33-35  ปริมาณตัวทรงตัว  กำลังซื้อลดลง ฝนตกมาก แนวโน้มราคายืนอ่อน     
  ภาคตะวันออก:  ชลบุรี ราคา 34-35 บาท. ระยอง= 35-36 บาท จันทบุรี = 35-36 บาท แนวโน้มยืนอ่อน     
  ภาคตะวันตก :  ราคา 33-35 บาท  ปริมาณไก่ในพื้นที่มากขึ้น กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคายืนอ่อน 
 
 เหนือ : ปริมาณสต็อกและน้ำหนักเพิ่มขึ้น ชิ้นส่วนจากภาคกลางยังมีขึ้นมามาก กำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ราคาสัปดาห์หน้าแนวโน้มยืนอ่อน     
  เหนือบน  35-37 บาท(ไก่เล็ก 39-41 บาท) , เหนือล่าง 33-35 บาท (ไก่เล็ก 39-40 บาท) 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นเริ่มมาก ไก่เกินไซส์ยังเหลือสะสมมาก ทำให้ราคาอ่อนลง แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนอ่อน      
  ไซส์ปกติ  อีสานบน 35-38 บาท , อีสานล่าง 37-39 บาท , ไก่เล็ก 40-42 บาท  
 
 ใต้ : ปริมาณไก่เป็นมากขึ้น ไก่เกินไซส์เริ่มออก การบริโภคในพื้นที่ไม่ดี ใต้บน 33-35 บาท ใต้ล่าง 34-36 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 27 บาท/ตัว,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง(13/6/59) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
 
 ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.40 บาท/ฟอง(13/06/59)        
       
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   19/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคภายในประเทศทรงตัว  ปริมาณตัวเพิ่มยังไม่มากแต่ราคาอ่อนตัวลง จากภาวะฝนตกต่อเนื่อง  ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาภาคเหนือล่าง,ภาคอีสานและภาคตะวันตก ราคาอ่อนตัวลง 1 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้า ภาพรวมยังยืนได้แต่ในภาคเหนือ , ภาคอีสานและภาคตะวันตก ปรับลดลง 1-2 บาท  
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก อากาศร้อนภัยแล้งส่งผลสุกรโตช้า ถึงแม้กำลังซื้อจะลดลงบ้าง จึงทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน  
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 77-79 บาท  , น้ำหนัก 95-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก กำลังซื้อพระที่ผ่านมาลดลง ราคาสุกรขุนทรงตัว คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 74-77 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท  
 
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 74-75 บาท , น้ำหนัก 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท
 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่เริ่มมากขึ้น  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าลดลง 1-2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา เหนือ 76-78 บาท น้ำหนัก 105-107 กก.แม่คัดทิ้ง 54-55 บ. 
 
ภาคอีสาน: ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก  กำลังซื้อลดลง  ฝนตกมาก  บวกกับมีอาหารธรรมชาติออกมา ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าลดลง 1-2 บาท  
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา อีสาน 75-77 บาท น้ำหนัก 100-105 กก.แม่คัดทิ้ง 53-55 บ. 
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เริ่มมาก กำลังซื้อลดลง ฝนตกมาก , เศรษฐกิจไม่ดี พระที่ผ่านมาราคาสุกรขุนทรงตัว คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าทิศทางยืนอ่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 75-77 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท