แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2016

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  22  สิงหาคม 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 19.50 บาท/ตัว(15/08/59)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 44 บาท/กก.(13/08/59) 

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตออกสู่ตลาดไม่มาก สาร์ทจีนราคาไก่เป็นปรับขึ้นแรง บวกกับชิ้นส่วนจากภาคโรงงานสู่ตลาดน้อยกำลังซื้อทรงตัว ทิศทางแนวโน้มราคายืนแข็ง

 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาเทศกาลสาร์ทจีน ราคาไก่เป็นและชิ้นส่วนราคาดีมาก หลังสาร์ทจีนของเริ่มมาก แนวโน้มยืนแข็ง     
ภาคกลาง  : ราคาทั่วไป ราคา 43-44 บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 43-44  บาท  , ฉะเชิงเทรา 43-44 บาท ปราจีนฯ-สระแก้ว ราคา 44-45  บาท      
ภาคตะวันตก :  ราคาทั่วไป ราคา 43-44  บาท 
 
 เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านปริมาณตัวและน้ำหนักพอดี สาร์ทจีนราคาปรับขึ้นแรง ไม่มีของนอกพื้นที่เข้ามาขายราคาต่ำ แนวโน้มราคายืนแข็ง  เหนือบน  47- 48   บาท(ไก่เล็ก 49-50 บาท) , เหนือล่าง 46-48  บาท 
 
อีสาน:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่ขาด ออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้ราคาปรับขึ้น 2- 3 บาท แนวโน้มราคาปรับขึ้นได้ ไซส์ปกติ  อีสานบน 47- 48  บาท , อีสานล่าง 47- 48  บาท , ไก่เล็ก 50-51  บาท 
 
 ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง ปริมาณตัวน้อยจากปัญหาไก่โตช้า แนวโน้มราคายืนแข็ง     
ใต้บน 52-54  บาท ใต้ล่าง 54-56  บาท 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 29 บาท/ตัว(22/8/59) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.30 บาท/ฟอง(8/08/59)
 
ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.50 บาท/ฟอง(15/08/59)       
    
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   25/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคช่วงสาร์ทจีนไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร  สต็อกภาคเหนือล่างและภาคอีสานเริ่มมีตัวและน้ำหนักเพิ่มขึ้น  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง  
 
ตะวันออกปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 71-72 บาท , นน. 100-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท   
   
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ทรงตัว  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  68-70 บาท (รถใหญ่) , 69-70 บาท (รถเล็ก), นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48 บาท 
 
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายังทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 69-70 บาท , นน. 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 49-50 บาท 
  
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมีพอดีในพื้นที่  (เหนือล่างปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้น) ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  71-72  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท  
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเพิ่มขึ้น  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  68-69  นน.100-106  กก.แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท   
 
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรมีพอดีกับการบริโภคในพื้นที่  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาฟาร์มใหญ่ทยอยปรับราคาขึ้น  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 69-72 บาท (รายย่อย 65-67 บาท)นน. 95 -105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-46 บาท     ราคาประกาศบางคล้า 70 บาท