แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่  24 สิงหาคม  - 30 สิงหาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  40 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในไม่มากนัก แต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการเข้าช่วงเทศกาลสาร์ทจีน(ถึงแม้จะกระทบภาวะฝนบ้าง) ทำให้ราคาไก่เป็นปรับขึ้นในบางเขต คาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นทรงตัว แต่กำลังซื้อยังดีถึงปลายสัปดาห์(สาร์ทจีน) คาดราคาไก่เป็นยืนแข็งถึงปรับขึ้นเล็กน้อย 
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากเข้าช่วงเทศกาลฯ ทำให้ราคาทั่วไปทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 38 - 40 บาท , ตะวันตก  37 - 38 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง  
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อดีขึ้นจากการท่องเที่ยวและเทศกาลฯ ทำให้ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้ ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 42 บาท , เหนือล่าง 38 - 40 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ลดลง แต่กำลังซื้อทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มปรับขึ้นได้     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 42 - 43 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  39- 40 บาท , อีสานล่าง 39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว และกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้น     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 39 - 41 บาท และใต้ล่าง 42 - 44 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  21 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.00 บาท/ฟอง(17/8/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.10  บาท/ฟอง      
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   32/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : การบริโภคทั่วประเทศปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการเข้าสู่เทศกาลสารทจีน น้าหนนักลละปริมาขของสุกรลดลงเล็กน้อยการบริโภคดีขึ้นมีผลทาใหน้ราคาสุกรทั้งประเทศสามารถปรับขึ้นได้

ตะวันออก: การบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ปรับดีขึ้น ทาใหน้ปริมาขลละน้าหนนักของสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่จะปรับราคาขึ้นได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 70-73 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บ.

กลาง : การบริโภคสุกรขุนทางภาคกลางปรับดีขึ้น ปริมาขลละน้าหนนักของสุกรขุนทางภาคกลางลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระหนน้าจะปรับราคาขึ้นได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-72 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บ.

ตะวันตก : ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนลดลงเล็กน้อย ส่วนการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ดีขึ้น คาดว่าราคาสุกรขุนจะปรับขึ้นได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บ.

ภาคเหนือ :ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนในพื้นที่ลดลง การบริโภคปรับดีขึ้น นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาสุกรขุนปรับราคาขึ้นได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 71-75 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บ.

ภาคอีสาน: ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนในภาคอีสานลดลง การบริโภคปรับดีขึ้น มีการระบายสุกรส่วนเกินได้ คาดการข์ว่าในพระหนน้าราคาสามารถขึ้นได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-72 บ.ต่อกก. นน. 103-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้การบริโภคดีขึ้น ปริมาขลละน้าหนนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง มีการส่งสุกรขึ้นมาภาคกลาง ราคาในพระหนน้าสามารถปรับขึ้นราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บ.บางคล้า ประกาศ 71 บาท ( ยืนราคา )