แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 26 มกราคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่  26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558

 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  15.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้ออาจลดลงบ้างจากชิ้นส่วนที่ออกมามาก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัว 
 
กลาง- ตะวันออก:    ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อไม่ดีนักบวกกับชิ้นส่วนยังออกมามาก  ราคาทั่วไปอ่อนตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 39 - 40 บาท , ตะวันตก  37 - 39 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างเพิ่มขึ้น ส่วนกำลังซื้อยังทรงตัว ราคาทั่วไปอ่อนตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 39 - 41 บาท , เหนือล่าง 37 - 39 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 43 บาท , เหนือล่าง 39 - 40 บาท

อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น และกำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัว     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 41 - 42 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  38 - 39 บาท , อีสานล่าง 37 - 39 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 

 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ไม่มาก แต่กำลังซื้อยังไม่ดีนัก ราคาทั่วไปจึงทรงตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 39 บาท และใต้ล่าง 36 - 38 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  8 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.50 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง      
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   4/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 ในภาพรวมมีความต้องการสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากการบริโภคที่ปรับดีขึ้นและใกล้สู้เทศกาลตรุษจีน การส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น คาดว่าสถานะการณ์ราคาสุกรขุนสามารถยืนราคาได้และปรับราคาขึ้นได้ในบางพื้นที่

ตะวันออก: การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นเนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนและจากการท่องเที่ยว การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคายืน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-65 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวและใกล้เทศกาลตรุษจีน การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ทาให้ราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-61 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : จากความต้องการสุกรขุนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันตกจึงจะปรับราคาสุกรขุนขึ้น 2 บาทในพระนี้ การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ทาให้ราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกปรับขึ้น เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 58-60 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : ในภาคเหนือยังมีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทั้งจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้เทศกาลตรุษจี ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนปรับเพิ่มขึ้น ทาให้สามารถยืนราคาได้และคาดว่าในพระหน้าสามารถปรับราคาขึ้นได้ในบางเขต เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 60-64 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: ในภาคอีสานการบริโภคยังปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากการท่องเที่ยวทาให้ระบายสต๊อกสุกรขุนได้ แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีนคาดว่าราคาสามารถยืนได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 60-64 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ทางภาคใต้การบริโภคสุกรทั่วไปยังทรงตัว แต่คาดการณ์ว่าจากเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้เข้ามาถึงจะส่งผลให้การบริโภคปรับดีขึ้น ส่วนปริมาณสุกรขุนและน้าหนักเพิ่มขึ้น การระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตกยังทาอย่างต่อเนื่อง ในพระนี้ราคาสามารถยืนได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-61 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บ. บางคล้า ประกาศ 59 บาท ( ยืนราคา )