แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 26 กันยายน 2016

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  26 กันยายน 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท/ตัว(26/09/59)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 37 บาท/กก.(23/09/59)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักมากขึ้น การบริโภคไม่ดีเนื่องจากมีมรสุมและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ทำให้ราคาปรับลดลงแรงเกือบทุกภาค ประกอบกับชิ้นส่วนภาคโรงงานออกสู่ตลาดมากขึ้น มีการระบายของออกก่อนเข้าเทศกาลกินเจ ทิศทางแนวโน้มราคายืนอ่อน

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักมากขึ้น มีไก่เกินไซส์มากขึ้นในทุกเขต การบริโภคไม่ดีจากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ราคาปรับลดลง 2-3 บาท ชิ้นส่วนภาคโรงเชือดออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการระบายของออกก่อนเข้าเทศกาลกินเจ คาดการณ์แนวโน้มราคายืนอ่อน     
ภาคกลาง  : ราคาทั่วไป ราคา 34-35  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 35-36  บาท  , ฉะเชิงเทรา 35-36 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 34-35   บาท      
ภาคตะวันตก :  ราคาทั่วไป ราคา 35-37 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มสะสม ไก่เกินไซส์ขายราคาต่ำกว่า 2-3 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

 เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักมากขึ้น การบริโภคไม่ดีเนื่องจากมีมรสุมและน้ำท่วมในบางพื้นที่ ทำให้ราคาปรับลดลง  คาดการณ์แนวโน้มราคายืนอ่อนตัวถึงปรับลดลงก่อนเข้าใกล้เทศกาลกินเจ      
เหนือบน ราคา 34-35   บาท (ไก่เล็ก ราคา 36-38  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-34  บาท

อีสาน:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น การบริโภคไม่ดีจากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ราคาปรับลดลง แนวโน้มราคายืนอ่อน ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 35-36 บาท , อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท , ไก่เล็ก ราคา 38-40  บาท  

 ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่มีชีวิตมีปริมาณมากขึ้น ไก่เกินไซส์เริ่มมากขายราคาต่ำกว่า 2- 3 บาท ทำให้ราคาปรับลงแรง ส่วนหนึ่งมาจากการเร่งระบายของก่อนเข้าเทศกาลกินเจ แนวโน้มราคายืนอ่อน     
ใต้บน ราคา 35-37  บาท , ใต้ล่าง ราคา 36-37  บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 29 บาท/ตัว(22/8/59) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง(15/08/59)
 
ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.50 บาท/ฟอง(15/08/59)       
       

เป็ดเนื้อ ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   29/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม :  ภาพรวมปริมาณการบริโภคลดลงเนื่องจากมีมรสุมในเขตภาคเหนือและอีสาน  ทำให้ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มมากขึ้น  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลง  ภาคเหนือและอีสานเริ่มมีสต็อก ใกล้ช่วงเทศกาลกินเจทำให้ฟาร์มทางภาคเหนือ, อีสานและกลาง เร่งระบายสุกรออกมาส่งผลให้มีปริมาณมากขึ้น  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  การบริโภคไม่ดีเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 70-71 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท

 
   
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ทรงตัว  การบริโภคไม่ดีเนื่องจากฝกตกชุก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว ใกล้เทศกาลกินเจทางฟาร์มเร่งระบายสุกรออกมาส่งผลให้มีปริมาณมากขึ้น  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  67-69 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45 บาท
    
  
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  การบริโภคไม่ดีเนื่องจากฝนตกชุก  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ใกล้เทศกาลกินเจทางฟาร์มเร่งระบายสุกรขุนออก  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  66-67 บาท , น้ำหนัก 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 47-48  บาท
 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมากขึ้น  การบริโภคลดลงเนื่องจากมีมรสุม  ส่งผลให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวถึงปรับลดลง 1 บาท ใกล้เทศกาลกินเจทางฟาร์มเร่งระบายสุกรออกมาส่งผลให้มีปริมาณมากขึ้น  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  ทั่วไป  67-68 บาท  น้ำหนัก 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 44-48บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมากขึ้น  การบริโภคลดลงเนื่องจากมีมรสุม  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อนถึงปรับลดลง 1 บาท ใกล้เทศกาลกินเจทางฟาร์มเร่งระบายสุกรออกมาส่งผลให้มีปริมาณมากขึ้น  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  ทั่วไป  66-67 บาท  น้ำหนัก100-105  กก.แม่คัดทิ้ง 46-50 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เริ่มมีมากขึ้น  การบริโภคยังไม่ดีจากฝนตกชุก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว 1 บาท ใกล้เทศกาลกินเจทุกฟาร์มเร่งระบายสุกรขุนออกเพื่อลดปริมาณตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-69 บาท  น้ำหนัก  105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-46 บาท

ราคาประกาศบางคล้า 68 บาท