แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2016

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 ตุลาคม 2559

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 14.50 บาท/ตัว(2/10/59)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 34 บาท/กก.(4/10/59)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักลดลง ปริมาณไก่เกินไซส์ในหลายพื้นที่ลดลง ชิ้นส่วนภาคโรงงานยังออกสู่ตลาดมาก โดยภาพรวมการบริโภคเริ่มดีขึ้น ทิศทางแนวโน้มราคาปรับขึ้นได้ 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่เป็นในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ปริมาณไก่เกินไซส์ในพื้นที่ลดลง ทำให้ราคาไก่เป็นเริ่มทรงตัว แนวโน้มราคาปรับขึ้นได้ ราคาขายแต่ละพื้นที่     
  ภาคกลาง  : ราคาทั่วไป ราคา 31-32  บาท       
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 32-33  บาท  , ฉะเชิงเทรา 32-33 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 31-33 บาท      
  ภาคตะวันตก :  ราคาทั่วไป ราคา 32-33  บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง แนวโน้มราคายืนถึงปรับขึ้น

 เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักพอดี  ไม่มีชิ้นส่วนนอกพื้นเทเข้ามาขาย ทิศทางแนวโน้มราคาปรับขึ้น     
  เหนือบน ราคา 33-34   บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 30-32  บาท  

อีสาน:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น  การบริโภคเริ่มดีขึ้นขึ้นจากการจัดงานเทศกาลและงานประเพณี  แนวโน้มราคาปรับขึ้นได้     
  ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 34-36 บาท , อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท , ไก่เล็ก ราคา 38-39  บาท  

ใต้  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่และน้ำหนักลดลง, ไก่เกินไซส์ลดลง แนวโน้มราคาปรับขึ้น     
  ใต้บน ราคา 35-37  บาท , ใต้ล่าง ราคา 35-37  บาท      
  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 27 บาท/ตัว(10/10/59) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง(19/10/59)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.40 บาท/ฟอง(28/09/59) 

       
เป็ดเนื้อ ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

 

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   31/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม :     ภาพรวมปริมาณการบริโภคลดลงเนื่องจากยังมีฝนตกประกอบกับเป็นช่วงไว้ทุกข์(งดงานรื่นเริง)ส่งผลให้ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  โดยทั่วไปยังมีสต็อกส่วนเกินในภาคเหนือล่างและอีสานบน   ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืน (จากภาวะเหตุการณ์บ้านเมือง)
 
 
ตะวันออกปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคไม่ดีเนื่องจากฝนตกและเทศกาลกินเจ  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน หลังเทศกาลกินเจและเทศกาลออกพรรษาการบริโภคเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-66 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 43-45 บาท
   
กลาง :    ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคไม่ดีจากฝกตกหนัก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  การบริโภคดีขึ้นช่วงเทศกาลออกพรรษา  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  61-63 บาท  น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท

 
  
 ตะวันตก :   ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคลดลงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  การบริโภคจะดีขึ้นช่วงเทศกาลออกพรรษา  ทิศทางราคาสุกรขุนพระหน้ายืน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 61-63 บาท , น้ำหนัก 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 42-44  บาท
 
ภาคเหนือ ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนยังมีมาก  ผลกระทบจากการบริโภคที่ลดลงช่วงเทศกาลกินเจ-ฝนตก ทำให้ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมมากขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  การบริโภคเพิ่มขึ้นช่วงเข้าเทศกาลออกพรรษา  แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  62-64 บาท น้ำหนัก 110-120 กก. แม่คัดทิ้ง 44-46 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนมากขึ้น  การบริโภคลดลงจากเทศกาลกินเจและฝนตก-น้ำท่วม  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  หลังเทศกาลกินเจและเทศกาลออกพรรษา ภาพรวมราคายืน เนื่องจากยังมีสต๊อกเดิมรอการระบาย แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  ทั่วไป  61-64 บ.(รายย่อย 58-60)อีสานล่าง 61-62 บ.(รายย่อย 58-60)นน.110-115  กก.แม่คัดทิ้ง 46-49บ.
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เริ่มเพิ่มขึ้น  จากการบริโภคที่ลดลงช่วงเทศกาลกินเจและโรงเรียนปิดเทอม  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว  หลังเทศกาลกินเจและเทศกาลออกพรรษาการบริโภคเพิ่มขึ้น  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 65-68 บาท น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-46 บาท

ราคาประกาศบางคล้า 64 บาท