แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2016

แนวโน้มราคาวันที่  8 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  10.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  37 บาท/กก.  
 
 ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กำลังซื้อลดลง ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปทรงตัว คาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นทรงตัว แต่กำลังซื้อลดลงหลังเทศกาลตรุษจีน คาดราคาไก่เป็นทรงตัวได้ 
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มากแต่มีชิ้นส่วนโรงงานออกมาเพิ่ม ส่วนกำลังซื้อทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 38 บาท , ตะวันตก  35 - 36 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวได้
 
 เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กำลังซื้อยังดีจากนักท่องเที่ยว(เหนือบน) ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัว  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 39 บาท , เหนือล่าง 35 - 36 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน:  ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มจึงทรงตัว     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 40 - 41 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  37- 39 บาท , อีสานล่าง 35 - 37 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ไม่มาก กำลังซื้อดีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ แนวโน้มราคาทรงตัว ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 36-38 บาท และใต้ล่าง 38-40 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว  
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  23 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.70 บาท/ฟอง(18/1/59)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
 ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   5/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นจากความต้องการในเทศกาลตรุษจีน  ส่งผลให้ปริมาณสุกรขุนลดลง  โดยเฉพาะภาคใต้การบริโภคดีขึ้น  เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาเที่ยวในช่วงตรุษจีน แนวโน้มหลังเทศกาลตรุษจีน ปริมาณสุกรขุนทรงตัว  และการบริโภคลดลงเล็กน้อย ทำให้ราคาสุกรขุนทรงตัวได้ 
 
ตะวันออกปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว  แต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงตรุษจีน  ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าแนวโน้มทรงๆ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 65 - 67 บาท  นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-49 บาท 
   
กลาง :   ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการเทขายสุกรขุนออก ทำให้ราคาพระที่ผ่านมายืน  และแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-68 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46 บาท    
    

 
 ตะวันตก : 
ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว ถึงแม้ช่วงตรุษจีนจะมีความต้องการมาก แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าคาดการณ์ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา ทั่วไป 63-65 บาท  นน.110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 47-48 บาท
   
ภาคเหนือ  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่มีมากขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเล็กน้อย  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าแนวโน้มทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา เหนือ  64-69 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-49 บาท
 
ภาคอีสาน:   ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่มีมากขึ้น จึงมีการระบายสต็อกออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ราคาสุกรขุนพระผ่านมาอ่อนตัวลง  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัวได้     
ราคาพระที่ผ่านมา ทั่วไป  62-65 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาท  
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรมีมากเกินการบริโภคในพื้นที่  การบริโภคเริ่มดีขึ้นเนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำให้เศรษฐกิจภาคใต้ดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท  คาดการณ์ราคาพระหน้าจะทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา ทั่วไป 62-64 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท    
 ราคาประกาศบางคล้า   67 บาท