แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2015

แนวโน้มราคาวันที่  18 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  9.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อเริ่มดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอม ราคาไก่เป็นภูมิภาคปรับขึ้น-ภาคกลางทรงตัว คาดสัปดาห์หน้า ปริมาณไก่เป็นทรงตัวและกำลังซื้อจะอยู่ในระดับที่ดี คาดราคาไก่เป็นยืนแข็ง
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว กำลังซื้อทรงตัวเช่นกัน ราคาทั่วไปยังทรงตัว     
ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 37 - 39 บาท , ตะวันตก  36 - 37 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว  
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก กำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาทั่วไปปรับขึ้นเล็กน้อย ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 37 - 38 บาท , เหนือล่าง 36 - 37 บาท      
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ส่วนกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเปิดเทอม ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มปรับขึ้นเล็กน้อย อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 42 - 45 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  38 - 39 บาท , อีสานล่าง 37 - 38 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มลดลง ด้านกำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้นนัก ราคาทั่วไปปรับขึ้นเล็กน้อย     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 39 - 40 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้  
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  8 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.50 บาท/ฟอง(24/4/58)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด :ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   19/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : ในพระที่ผ่านมามีความต้องการใช้สุกรขุนเพิ่มขึ้น ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนลดลง ในพระหน้าโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมจะทยอยเปิดคาดว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอีก คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนจะปรับราคาขึ้นได้ในทุกพื้นที่

ตะวันออก: ภาคตะวันออกการบริโภคปรับดีขึ้น ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลงเล็กน้อย สถานะการณ์ราคาสุกรขุนทั่วไปปรับราคาขึ้นได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 68-70 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถปรับขึ้นราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : ในพื้นที่ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลงเล็กน้อย ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านคงที่ มีการส่งสุกรขุนส่วนเกินไปยังภาคอีสาน แต่คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกยังยืนราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-65 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ น้าหนักของสุกรขุนลดลงเล็กน้อย ยังมีการส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนได้ต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าราคาพระนี้จะปรับราคาได้ในทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคสุกรในทางภาคอีสานปรับตัวดีขึ้น ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ลดลงเล็กน้อย คาดว่าราคาจะปรับขึ้นได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 103-107 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคใต้ ภาคใต้การบริโภคสุกรขุนปรับตัวดีขึ้นมาเล็กน้อย แต่ยังมีการส่งสุกรขุนขึ้นมาส่วนกลางเพื่อเป็นการระบายสต๊อกส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนจะสามารถปรับราคาขึ้นตามภาคอื่นได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-64 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 41-42 บ.
บางคล้า ประกาศ 68 บาท ( ปรับขึ้น 2 บาท )