แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  16 มกราคม 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท/ตัว(5/12/59)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 36 บาท/กก.(12/1/60) 

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักทรงตัว ยกเว้นภาคใต้ของขาด  การบริโภคทรงตัว ยกเว้นภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกและน้ำท่วม ราคาประกาศสมาคมปรับขึ้น 1 บาท ราคาขายจริงทุกภาคปรับขึ้นได้ตามประกาศ ชิ้นส่วนภาคโรงงานยังออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ทิศทางแนวโน้มราคายืนแข็ง  ถึงปรับขึ้นได้อีกจากใกล้เทศกาลตรุษจีน 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและการบริโภคทรงตัว ด้านชิ้นส่วนของยังคงมีออกมาต่อเนื่อง  ราคาประกาศสมาคมปรับขึ้น 1 บาท ราคาขายจริงปรับขึ้นได้ ตามประกาศ แนวโน้มราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้ (ต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุน 34 บาทลูก,ไก่ 14 บาทออก)      
ราคาขายแต่ละพื้นที่     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 33-35  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 35-36  บาท  , ฉะเชิงเทรา 35-36 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 35-36 บาท      
ภาคตะวันตก :  ราคาทั่วไป ราคา 35-36  บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักทรงตัว การบริโภคมีทิศทางดีขึ้น แนวโน้มราคายืนแข็ง

 เหนือ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักทรงตัว (เหนือล่างปรับขึ้น 1 บาท) ไม่มีชิ้นส่วนนอกพื้นเทเข้ามาขาย  การบริโภคเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและ ใกล้เทศกาลตรุษจีน แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้ เหนือบน ราคา 38-39   บาท (ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท) , เหนือล่าง ราคา 35-37  บาท 

อีสาน:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตพอดี แต่กำลังซื้อยังไม่ดีขึ้น ยังไก่ชิ้นส่วนราคาถูกเข้ามาในพื้นที่มาก แนวโน้มราคายืนแข็ง ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 36-37 บาท ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท  , อีสานล่าง ราคา 38-39 บาท , ไก่เล็ก ราคา 41-42  บาท 

ใต้ : ไก่มีชีวิตมีปริมาณลดลง ไก่เกินไซส์เริ่มหมดผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้มีไก่เสียหายค่อนข้างมาก แนวโน้มทิศทางยืนแข็งถึงปรับขึ้นใต้บน ราคา 38-42  บาท , ใต้ล่าง ราคา 38-46  บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 19 บาท/ตัว(12/12/59) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง(8/12/59) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ ตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.00 บาท/ฟอง(9/12/59)       
 

       
เป็ดเนื้อ :ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่  3/60

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

 
ภาพรวม :  ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศลดลงเล็กน้อย จากการปรับราคาขั้นต่ำ 60 บาท/กก. ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้นทุกภาค 2-3 บาท  คาดการพระหน้าการบริโภคภายในประเทศจะดีขึ้นจากเทศกาลตรุษจีน แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 1-2 บาท
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนพอดี  สต็อกส่วนเกินในพื้นที่ปริมาณลดลง จากการบริโภคเพิ่มขึ้นจากใกล้เทศกาลตรุษจีนและการท่องเที่ยว  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมา(เหนือล่าง)ปรับขึ้น 1 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  ทั่วไป  60-62 บาท น้ำหนัก 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บาท 
 
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคดีขึ้นจากใกล้เทศกาลตรุษจีน  สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น 1-2 บาท ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 60-63 บาท , น้ำหนัก 110-120 กก. แม่คัดทิ้ง 43-44 บาท
 
กลาง :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่มากขึ้น  การบริโภคดีขึ้นจากใกล้เทศกาลตรุษจีน  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท  น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง 39 บาท
 
ตะวันตก :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ทรงตัว  การบริโภคมีทิศทางดีขึ้นจากใกล้เทศกาลตรุษจีน สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 59-62 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 39-40  บาท

 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนยังมีมาก  การบริโภคดีขึ้นจากช่วงวันหยุด  แต่ยังคงมีสต็อกส่วนเกิน ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 1- 2 บาท  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน   
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  59-62 บาท. น้ำหนัก105-120 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บาท
 
ภาคอีสาน: ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนลดลง  การบริโภคทรงตัว ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท คากการบริโภคดีจะดีขึ้นจากใกล้เทศกาลตรุษจีน  ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-61 บาท น้ำหนัก 105-120  กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ลดลง จากภาคบริษัทและหมูฟาร์มรายย่อยลดลง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2 บาท ใกล้เทศกาลตรุษจีนคาดการบริโภคจะดีขึ้น ทิศทางแนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 60-62 บาท  น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 39-40 บาท

ราคาประกาศบางคล้า 61 บาท