แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2014

แนวโน้มราคาวันที่ 15 ธันวาคม  - 21 ธันวาคม 2557

 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  15.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  41 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวบวกกับความต้องการซื้อดีขึ้นในเขตภูมิภาค(ท่องเที่ยว-กลับบ้าน) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนแข็ง
 
กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ความต้องการซื้อทรงตัว  ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 40 - 41 บาท , ตะวันตก  38- 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนไม่มากบวกกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ส่วนเหนือล่างปริมาณทรงตัว ราคาทรงตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 43 บาท , เหนือล่าง 39 - 40 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง 
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก และกำลังซื้อเริ่มดีขึ้นจากคนเริ่มกลับบ้าน ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนแข็งอีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 44 - 46 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  41 - 43 บาท , อีสานล่าง 40 - 42 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ลดลง แต่ด้านความต้องการซื้อยังไม่ดีขึ้น(มรสุม)  ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 40 - 42 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้ 
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  10 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.30 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 47 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคโดยทั่วไปปรับดีขึ้นจากการท่องเที่ยว ส่วนประมาณและน้าหนักของสุกรขุนปรับลดลงเล็กน้อยจากช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มคาดการณ์ราคายืนแข็งจากช่วงที่ผ่านมา

ตะวันออกการบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นจากการท่องเที่ยว แต่การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านลดลง สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 72-75 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บ.

กลาง : การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เริ่มลดลงเล็กน้อย สถานะการณ์โดยทั่วไปสามารถยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ตะวันตก : หลังจากที่ปรับราคาขึ้นตามสมาคมไม่ได้ในพระที่ผ่านมา ปริมาณตัวและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แต่การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านลดลงทาให้ราคาในพระที่จะถึงยืนราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเนื้อสุกรปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว ส่วนการส่งสุกรขุนไปจีนลดลง คาดว่าในพระหน้าสามารถยืนราคาและปรับขึ้นราคาบางพื้นที่ได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-68 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บ.

ภาคอีสาน: ทั่วไปทางภาคอีสานสามารถปรับราคาขึ้นได้เนื่องจากราคาที่ขายอยู่ค่อนข้างต่ากว่าภาคอื่นๆ แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัว คาดว่าราคาสามารถขึ้นได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-69 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคยังคงที่เพราะทางภาคใต้ยังมีฝนตกและน้าท่วมขังในบางพื้นที่ ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตกยังทาอย่างต่อเนื่อง ทั่วไปราคายืน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.
บางคล้า ประกาศ 66 บาท ( ยืนราคา )