แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2014
นวโน้มราคาวันที่ 21 กรกฎาคม  -  27 กรกฎาคม 2557
 
ไก่เนื้อ :ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  17.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  44 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เริ่มลดลง และความต้องการซื้อยังทรงตัว ทำให้ราคาหน้าฟาร์มทรงตัวถึงปรับขึ้นในภูมิภาค 
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ความต้องการทรงๆ ราคาทั่วไปไม่เปลื่ยนแปลง     
  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 42 - 44 บาท , ตะวันตก  39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว ด้านกำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปทรงแข็ง     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 40 บาท , เหนือล่าง 37 - 39 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เริ่มลดลง ความต้องการซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปทรงตัวและปรับขึ้นบางเขต     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 41- 43 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  39 - 40 บาท , อีสานล่าง 39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มลดลง และความต้องการซื้อเริ่มดีขึ้น ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 40 บาท และใต้ล่าง 37 - 39 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  19 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.00 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด :ราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 27 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 สภาวะทั่วไปยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทาให้ราคาขายสุกรขุนโดยรวมทั่วประเทศปรับอ่อนตัวลงมา ส่วนทางด้านน้าหนักของสุกรขุนก็เพิ่มขึ้นและยอดการบริโภคปรับลดลงเล็กน้อย ด้านยอดการส่งออกไปประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากพระที่ผ่านมา คาดการณ์สภาวะราคาในพระหน้าจะยืนอ่อน

ตะวันออกยอดการบริโภคของทางภาคตะวันออกจะลดลงบ้าง ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ก็ยังเพิ่มขึ้นจากพระที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ราคาในพื้นที่ยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-82 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 55-57 บ.
กลาง : ยอดขายเริ่มทรงตัวเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตก ประกอบกับทางภาคตะวันออกเริ่มมีการลงราคา ในพระนี้ราคายืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-81 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-57 บ.
ตะวันตก :  มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ประกอบกับทางภาคตะวันออกเริ่มมีการปรับลงราคา ทาให้ในพระนี้ราคายืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.

ภาคเหนือ : ยอดการบริโภคลดลงบ้างจากฝนที่ตกหนัก แต่จานวนตัวและน้าหนักก็ยังเพิ่มไม่มากจึงทาให้ในพระนี้ภาคเหนือตอนบนสามารถยืนราคาต่อไปได้ แต่จะมีผลกระทบที่ภาคเหนือตอนล่างราคายืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-81 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 59-61 บ.

ภาคอีสาน: ทั่วทั้งภาคยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อสุกรขุน ส่วนการบริโภคอาหารจากธรรมชาติก็ยังเพิ่มขึ้น ทาให้ราคาในพระนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อย
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-82 บ.ต่อกก. นน. 103-107 กก. แม่คัดทิ้ง 58-62 บ.

ภาคใต้ : ภาคใต้เข้าสู่สภาวะฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อยอดการบริโภค ปริมาณการสั่งซื้อสุกรขุนลดลง น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดการณ์ราคามีโอกาสจะอ่อนตัวลงในพระหน้าเฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-79 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บ.
บางคล้า ประกาศ 81 บาท ( ราคายืน )