แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2016

แนวโน้มราคาวันที่  25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 11.50  บาท/ตัว  , ราคาประกาศไก่เนื้อ 37 บาท/กก.(14/12/58)
 
 ภาพรวม : ปริมาณไก่เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก, ชิ้นส่วนยังมีมาก กำลังซื้อยังไม่ดี ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัวต่อเนื่อง แนวโน้มปริมาณไก่เป็น ไม่มากแต่ปริมาณชิ้นส่วนกลับมาเชือดปกติ ทำให้ราคาทรงตัวต่อไป
 
กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ภาคโรงงานนำชิ้นส่วนออกสู่ตลาดปกติ  แนวโน้มราคาทรงตัว ภาคกลาง: ราคา 35-37 บาท ปริมาณขายทรงตัว  แนวโน้มราคาทรงตัว     
ภาคตะวันออก:  ชลบุรี ราคา 36-38 บาท. ระยอง= 38-39 บาท จันทบุรี = 38-39 บาท      
ปริมาณการขายทรงๆ กำลังซื้อลดลงหลังเทศกาล  แนวโน้มราคาทรงตัว     
ภาคตะวันตก :  ราคา 34-36 บาท  ปริมาณไก่ในพื้นที่มากขึ้น กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคายังทรงตัวได้
 
 เหนือ : ปริมาณไก่เหนือบน และเหนือล่างทรงตัว  กำลังซื้อทรงตัว  แนวโน้มราคายืน     
  เหนือบน  37-39 บาท(ไก่เล็ก 41-43 บาท) , เหนือล่าง 37-38 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นทรงตัว  แนวโน้มราคาทรงตัว
.
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นในพื้นที่ลดลง  กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคาทรงตัว     
  ไซส์ปกติ อีสานบน 37-39 บาท , อีสานล่าง 37-40 บาท , ไก่เล็ก 42-45 บาท      
  แนวโน้มราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้เล็กน้อย
 
 ใต้ : ปริมาณไก่เป็นในพื้นที่ลดลง กำลังซื้อทรงตัว ใต้บน 42-43 บาท ใต้ล่าง 44-45 บาท แนวโน้มราคาปรับขึ้นอีกเล็กน้อย
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  25 บาท/ตัว , ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่  2.60 บาท/ฟอง (12/4/59)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
 ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   14/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2-3 บาท ทั่วประเทศ  สต็อกโดยรวมลดลง คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 2-3 บาท 
 
 
ตะวันออก:ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้นได้อีก 2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 71-74 บาท   น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-47 บาท 
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ช่วงเทศกาลสงกรานต์การบริโภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2-3 บาท  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 1-3 บาท   
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  71-74 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 47-48 บาท
   
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ช่วงสงกรานต์การบริโภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2-3 บาทคาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 1-2 บาท   
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 70-72 บาท , นน. 100-105 กก. , แม่คัดทิ้ง 46-47 บาท  

   
  
ภาคเหนือ ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ช่วงสงกรานต์การบริโภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนปรับขึ้น 2-3 บาท  
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป เหนือ 74-77บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 51-52 บาท 
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ช่วงสงกรานต์การบริโภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท หลังสงกรานต์กำลังซื้อลดลง คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 1-2 บาท   
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป อีสาน 708-72 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-53 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ลดลง สภาวะอากาศร้อนหมูโตช้า ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2-3 บาท  คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าปรับขึ้น 2-3 บาท   ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-70 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-43 บาท