แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2015

แนวโน้มราคาวันที่  23 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  10.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 36 บาท/กก. 
 
 ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นและชิ้นส่วนภาคโรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว(มาก) ด้านกำลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำให้ราคาไก่เป็นทั่วไปทรงตัว คาดสัปดาห์นี้  ปริมาณไก่เป็นยังคงมาก แต่กำลังซื้ออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย(เทศกาลลอยกระทง) คาดราคาไก่เป็นทั่วไปทรงตัว 
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ชิ้นส่วนโรงงานยังมาก ด้านกำลังซื้อทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 37 บาท , ตะวันตก  33- 34บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ประกอบกับกำลังซื้อยังทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปทรงๆราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 35 - 36 บาท , เหนือล่าง 34 - 35 บาท      
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นเล็กน้อย 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กำลังซื้อดีก็เพิ่มขึ้นด้วย(เทศกาลงานบุญ) ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 40 - 42 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  37- 38 บาท , อีสานล่าง 34 - 36 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มเพิ่มมากขึ้น แต่กำลังซื้อทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัวเล็กน้อยราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 32 - 35 บาท และใต้ล่าง 32 - 34 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  21 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.70 บาท/ฟอง(20/10/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
 ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   48/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศยังคงดีขึ้นต่อเนื่อง ภาพรวมสต็อกยังมีเหลืออยู่บ้างแต่น้ำหนักมีแนวโน้มลดลง  ทำให้ผู้เลี้ยงทั่วไปยังทรงราคาขายไว้ที่ระดับเดิม และให้เวลาในการปรับฐานราคาขายขึ้นมาใกล้ราคาประกาศ ยกเว้นภาคเหนือที่ขยับราคาขึ้นได้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น   คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้า ปัจจัยลบจากปริมาณสต็อกสะสมและน้ำหนักเกินขนาดเริ่มลดลง และมีปัจจัยบวกจากกำลังบริโภคที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง แนวโน้มราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นได้ 
 
 
ตะวันออก: ปริมาณสต็อกสุกรขุนพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว น้ำหนักก็ไม่มาก  ทำให้ภาพรวมราคายังทรงตัว  โดยแนวโน้มราคาพระหน้ายืนแข็งถึงปรับขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเทศกาลท่องเที่ยว(ลอยกระทง) 
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 63-65 บาท นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท  
 
กลาง-ตะวันตก :  ปริมาณและน้ำหนักของสุกรขุนพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่มีสุกรขุนจากภาคอื่นส่งเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมราคายังทรงตัว คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 61-63 บาท  นน.100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42 บาท
 
ภาคเหนือ :  ปริมาณตัวเริ่มลดลงแต่น้ำหนักโดยรวมยังทรงตัว บวกกับการบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจากท่องเที่ยวและเทศกาลงานต่างๆทำให้ทั่วไปราคาปรับขึ้นได้ คาดการณ์ราคาพระหน้าปรับขึ้นได้อีก
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 63-66 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในภาคอีสานยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่น้ำหนักเริ่มลดลงเล็กน้อย ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัว(ที่ขายราคาต่ำๆเริ่มปรับขึ้นมา) ปัญหาสต็อกสะสมลดลง คาดการณ์ราคาพระหน้ายืนแข็งถึงปรับขึ้นเล็กน้อยราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 61-63 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44 บาท
 
ภาคใต้ :  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัว ด้านการบริโภคก็ทรงตัวเช่นกัน จึงทำให้ราคาภาพรวมทรงๆคาดการณ์ราคาพระหน้า ปริมาณสต็อกยังมีแต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลงานต่างๆ คาดราคาทรงตัวต่อเนื่องราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 63-65 บาท  นน.105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 37 บาท
ราคาประกาศบางคล้า   65 บาท