แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 14 เมษายน 2014
นวโน้มราคาวันที่  14 เมษายน  -  20 เมษายน 2557
 
ไก่เนื้อ :ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  17.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  42 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุด(ท่องเที่ยว-คนกลับบ้าน)  ทำให้ราคาทั่วไปปรับขึ้นได้
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลวันหยุด-ท่องเที่ยว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 42 - 43 บาท , ตะวันตก  41 - 42 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้ 
 
เหนือ :ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นมาก ราคาทั่วไปปรับขึ้น     
 ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 39 บาท , เหนือล่าง 38 - 39 บาท      
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่ไม่มากแต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุด(คนกลับบ้าน) ราคาทั่วไปปรับขึ้นมาก     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 48- 50 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  42 - 43 บาท , อีสานล่าง 42 - 43 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ใต้ :ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น ราคาทั่วไปจึงปรับขึ้นได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 39 บาท และใต้ล่าง 36 - 38 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  17 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.60 บาท/ฟอง
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.90  บาท/ฟอง      
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 14/57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม : 
เนื่องจากการเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ทาให้มีความต้องการใช้สุกรขุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งอากาศที่ร้อนขึ้นทาให้สุกรโตช้า ทำให้ปริมาณสุกรและน้าหนักที่ออกสู่ตลาดลดลงทั่วประเทศ คาดว่าราคาจะยืนแข็งจนผ่านเทศกาลสงกรานต์

ตะวันออกปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น คาดว่าราคาจะยืนแข็ง เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 98-103 กก. แม่คัดทิ้ง 63-64 บ.
กลาง :  ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนลดลงอีกเล็กน้อย ประกอบกับพื้นที่ตะวันตกปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องส่งผลทาให้ภาคกลางปรับราคาแข็งขึ้นมา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 78-79 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 63-65 บ.
ตะวันตก : ในพื้นที่ยังมีการเสียหายจากโรค PED และ PRRS ทาให้ปริมาณสุกรขุนและน้าหนักในพื้นที่ยังคงทรงตัว คาดว่าราคายืนแข็งที่ 79 บาท จนผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 78-79 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 63-64 บ.

ภาคเหนือ : ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นภาคเหนือเป็นจานวนมาก คาดว่าราคาจะยืนแข็งจนผ่านเทศกาลสงกรานต์
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 64-66 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคในภาคอีสานปรับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ มียอดขายสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากการนาไปผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเตรียมไว้จาหน่ายช่วงเทศกาล ทาให้ราคายืนแข็งได้จนผ่านเทศกาลสงกรานต์
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 64-66 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคในพื้นที่ยังคงทรงตัวแต่มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลาง จึงทาให้สามารถปรับราคาขึ้นมาได้ติดต่อกันและคาดว่าราคาจะยืนแข็ง
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-78 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 54-55 บ.