แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2014
นวโน้มราคาวันที่ 22 กันยายน -  29 กันยายน 2557
 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  21.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  46 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการซื้อลดลงและจะเข้าเทศกาลกินเจ ทำให้ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อน
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกต่อเนื่อง  ราคาทั่วไปยืนอ่อน     
  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 45 - 46 บาท , ตะวันตก  43- 45 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มมากขึ้น ด้านกำลังซื้อลดลง ราคาทั่วไปอ่อนลงเล็กน้อย     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 44 - 45 บาท , เหนือล่าง 43 - 45 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการซื้อลดลงจากฝนตก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัวเล็กน้อย อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 44 - 46 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  42 - 43 บาท , อีสานล่าง 42 - 43 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่ความต้องการใช้ทรงตัว  ราคาทั่วไปทรงๆ     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 44 - 46 บาท และใต้ล่าง 43 - 45 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  17 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.60 บาท/ฟอง
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 36 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 ในพระนี้การบริโภคยังไม่ดีขึ้นจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเข้าสู่เทศกาลกินเจน้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นแม้จะมีการส่งออกสุกรขุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน สถานะการณ์ทั่วไปราคาปรับลดลงทั่วทุกภาค

ตะวันออกมีการระบายสุกรขุนก่อนเทศกาลกินเจ น้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ตะวันออกยังไม่มาก ส่วนการส่งออกสุกรยังอยู่ในสภาวะปกติ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-79 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 49-51 บ.
กลาง : การบริโภคในพื้นที่เริ่มปรับลดลงจากฝนที่ตกหนักและเทศกาลกินเจ ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น คาดว่าราคาในพื้นที่ราคายืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 72-75 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บ.
ตะวันตก : โดยทั่วไปสถานะการณ์การบริโภคยังไม่ดีขึ้น ปริมาณตัวและน้าหนักเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ราคาปรับลดลงไปจากในพระที่ผ่านมา 2 บาท ส่วนในพระนี้ซึ่งเป็นพระก่อนเทศกาลกินเจราคายืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 71-72 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บ.

ภาคเหนือ :การบริโภคเนื้อสุกรยังปรับลดลงจากสภาวะฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ สุกรขุนเริ่มมีน้าหนักเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ จึงทาให้ราคาในพระหน้าปรับราคาลงในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 71-74 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 48-51 บ.

ภาคอีสาน:ในภาคอีสานน้าหนักและปริมาณสุกรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนฝนยังคงตกหนักทุกพื้นที่ มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน คาดว่าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-72 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-52 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคเริ่มปรับลดลงเนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจ ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีการระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตก คาดว่าราคาจะปรับลดลงต่อเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจ
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 72-74 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.
บางคล้า ประกาศ 74 บาท ( ปรับลง 2 บาท )