แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2015

แนวโน้มราคาวันที่  20 เมษายน - 26 เมษายน 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  9.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  38 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว กำลังซื้อลดลงเล็กน้อยหลังเทศกาลยกเว้นตะวันออก ราคาไก่เป็นทั่วไปยืนแข็ง
 
กลาง- ตะวันออก:    ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ด้านความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลงานวันไหล ราคาตะวันออกปรับขึ้นได้ ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 37 - 39 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ส่วนกำลังซื้อลดลงเล็กน้อยหลังเทศกาลฯ ราคาทั่วไปยังทรงตัว ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 37 - 39 บาท , เหนือล่าง 36 - 38 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ด้านกำลังซื้อลดลงบ้างหลังช่วงเทศกาลฯ ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 46 - 48 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  41 - 43 บาท , อีสานล่าง 37 - 40 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ยังมีมาก และกำลังซื้อลดลงหลังเทศกาล ราคาทั่วไปจึงอ่อนเล็กน้อย     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 36 - 38 บาท และใต้ล่าง 38 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  6 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.40 บาท/ฟอง(9/4/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.30  บาท/ฟอง      
 

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   15/58

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : ผ่านเทศกาลสงกรานต์ความต้องการสุกรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ที่ยังทรงตัว ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านลดลง คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนสามารถยืนราคาได้ในทุกพื้นที่

ตะวันออก: การบริโภคทางภาคตะวันออกยังมีปัจจัยบวกด้านเทศกาลวันไหล ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปสามารถยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-68 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นจากการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ทาให้ปริมาณสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-65 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : ในพื้นที่ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลง ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านเริ่มลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกสามารถที่จะยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-64 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคปรับดีขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนลดลง ทาให้ในพระนี้ราคายืนในทุกพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ปรับลดลงเล็กน้อย ราคายืนได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 103-107 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ทางภาคใต้การบริโภคสุกรขุนทั่วไปก็ยังคงทรงตัว แต่ยังมีการส่งลูกสุกรและสุกรขุนขึ้นมาส่วนกลางบางส่วนเพื่อระบายสต๊อก ทาให้ในพระนี้ยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-63 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 41-42 บ. บางคล้า ประกาศ 65 บาท ( ยืนราคา )