[{"pname":"รำสกัด","pdate":"2024-06-17","pprice":"9.80"}][{"pname":"กากถั่วเหลือง","pdate":"2024-06-17","pprice":"21.55"}][{"pname":"ปลาป่น","pdate":"2024-06-17","pprice":"40.70"}][{"pname":"รำขาว","pdate":"2024-06-17","pprice":"10.50"}][{"pname":"ลูกไก่ไทย ซี.พี.","pdate":"2024-06-17","pprice":"20.00"}][{"pname":"ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี.","pdate":"2024-06-17","pprice":"35.00"}][{"pname":"สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar","pdate":"2024-06-17","pprice":"10000.00"}][{"pname":"ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)","pdate":"2024-06-17","pprice":"1900.00"}][{"pname":"ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์","pdate":"2024-06-17","pprice":"28.00"}][{"pname":"เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์","pdate":"2024-06-17","pprice":"180.00"}][{"pname":"สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31","pdate":"2024-06-17","pprice":"30000.00"}][{"pname":"ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม","pdate":"2024-06-17","pprice":"1500.00"}][{"pname":"ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์","pdate":"2024-06-17","pprice":"175.00"}][{"pname":"ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์","pdate":"2024-06-17","pprice":"27.00"}][{"pname":"สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย","pdate":"2024-06-17","pprice":"6000.00"}][{"pname":"ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม)","pdate":"2024-06-17","pprice":"1400.00"}][{"pname":"ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก","pdate":"2024-06-17","pprice":"1800.00"}][{"pname":"ลูกไก่เนื้อ","pdate":"2024-06-17","pprice":"17.50"}]

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)