เกี่ยวกับเรา สำนักสารสนเทศและข้อมูลการตลาด

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

CPF FEED
Marketing
Bureau

จากเริ่มแรกการก่อตั้งธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในนาม เจียไต๋ เมื่อปี พ.ศ.2464 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สั่งสมประสบการณ์ และ พัฒนาความรู้จนเป็นธุรกิจเกษตรครบวงจรในปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2496

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหาร สัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจต้นน้ำ ถ้าเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี ก็จะได้อาหารสัตว์ที่ดี สุดท้ายส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์ที่ ดีนั่นคือต้นน้ำดี ดังนั้นจึงส่งผลถึงปลายน้ำ คือ อาหาร สำเร็จรูปที่จะถึงผู้บริโภคดีด้วยเช่นกัน นับจากปี พ.ศ.2496 ธุรกิจอาหารสัตว์ได้พัฒนาโรงงานอาหาร สัตว์ทุกโรงงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกโรงงานได้รับ มาตรฐานสากลต่าง ๆ คือ

มาตรฐานโรงงานที่เราได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001 Vesion 2008

มาตรฐาน ISO 14000

มาตรฐาน HACCP & GMP

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)