ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2564

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ปลาป่น 24 2021-06-07 37.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2021-05-31 37.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 24 2021-06-07 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 24 2021-06-07 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-30 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 24 2021-06-07 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 24 2021-06-07 2500.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-30 2500.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 24 2021-06-07 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 24 2021-06-07 135.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 135.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 24 2021-06-07 25000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 25000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 24 2021-06-07 2100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 2100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 24 2021-06-07 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 24 2021-06-07 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 24 2021-06-07 6000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 6000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 24 2021-06-07 2000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 2000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 24 2021-06-07 2400.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 2400.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 24 2021-06-07 10.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2021-05-31 10.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)