ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2565

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 4 2022-01-24 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 4 2022-01-24 3400.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 3400.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 4 2022-01-24 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 4 2022-01-24 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 4 2022-01-24 6000.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 6000.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 4 2022-01-24 3300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 3300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 4 2022-01-24 3700.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 3700.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 4 2022-01-24 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 4 2022-01-24 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 4 2022-01-24 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 4 2022-01-24 3800.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 3800.00 106.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 4 2022-01-24 26.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 26.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 4 2022-01-24 140.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 140.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 4 2022-01-24 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2022-01-17 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)