ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2567

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 9 2024-02-26 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 9 2024-02-26 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 9 2024-02-26 1500.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 1500.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 9 2024-02-26 14.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 14.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 9 2024-02-26 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 9 2024-02-26 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 9 2024-02-26 1600.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 1600.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 2 2025-01-08 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
9 2024-02-26 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 9 2024-02-26 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 9 2024-02-26 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 9 2024-02-26 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 9 2024-02-26 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 9 2024-02-26 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 9 2024-02-26 6000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2024-02-19 6000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)