ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2565

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 48 2022-11-28 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 48 2022-11-28 3600.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 3600.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 48 2022-11-28 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 19.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 48 2022-11-28 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 36 2023-09-05 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
48 2022-11-28 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 48 2022-11-28 3700.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 3700.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 48 2022-11-28 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 48 2022-11-28 155.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 155.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 48 2022-11-28 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 48 2022-11-28 3300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 3300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 48 2022-11-28 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 48 2022-11-28 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 48 2022-11-28 6000.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 6000.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 48 2022-11-28 3200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 3200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)