ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2566

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 39 2023-09-25 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 39 2023-09-25 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 39 2023-09-25 1500.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 39 2023-09-25 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 39 2023-09-25 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 39 2023-09-25 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 39 2023-09-25 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 39 2023-09-25 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 39 2023-09-25 26.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 26.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 39 2023-09-25 6000.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 6000.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 39 2023-09-25 1000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 1000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 39 2023-09-25 1400.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 1400.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 39 2023-09-25 12.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 12.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 39 2023-09-25 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)