ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2566

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 12 2023-03-20 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 12 2023-03-20 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 12 2023-03-20 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 2300.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 12 2023-03-20 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 12 2023-03-20 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 12 2023-03-20 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 12 2023-03-20 1900.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 1900.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 12 2023-03-20 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 170.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 12 2023-03-20 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 12 2023-03-20 6000.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 6000.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 12 2023-03-20 1800.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 1800.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 12 2023-03-20 2200.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 2200.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 12 2023-03-20 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 12 2023-03-20 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)