ราคาพันธุ์สัตว์

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคา พันธุ์สัตว์ ปี 2564

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
กากถั่วเหลือง 38 2021-09-13 19.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2021-09-06 19.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 38 2021-09-13 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 17.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 38 2021-09-13 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 38 2021-09-13 135.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 135.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 38 2021-09-13 25000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 25000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 38 2021-09-13 1300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 1300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 38 2021-09-13 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 150.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 38 2021-09-13 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 25.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 38 2021-09-13 6000.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 6000.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 38 2021-09-13 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 38 2021-09-13 1600.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 1600.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 38 2021-09-13 6.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 6.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 38 2021-09-13 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 34.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 38 2021-09-13 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 38 2021-09-13 1700.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2021-09-06 1700.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)