แนวโน้มราคา

แนวโน้มราคาสินค้า

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 8 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ปรับราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ภาพรวม : มีการตัดะบายไก่ส่วนเกิน บางพื้นที่      ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม ตลาดชะลอตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  47-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ราคาปรับตัวขึ้นทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดคล่องตัว     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 8 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  1 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ปรับราคาลดลง ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม         ตลาดชะลอเริ่มชลอตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนอ่อน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่   46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวอยู่ที่  47-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน :ราคาปรับตัวขึ้นทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดเริ่มคล่อง     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสม  ตลาดไม่คล่องตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  25  กรกฎาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคา ปรับลดลง ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมี  ตลาดชะลอตัว สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   48-49 บาท    แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  47-49 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  ไก่เล็กเริ่มตลาดเริ่มยินราคา    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อกสะสม แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 18 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  18  กรกฎาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคา ยืนแข็ง ภาพรวม : ปริมาณลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี         ตลาดยังคงมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  50-52 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น   …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 18 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  11 กรกฎาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้คาดว่าราคา ยืนแข็ง ภาพรวม : ลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี         ตลาดยังคงมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง  อีกทสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  50-52 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน : ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  4 กรกฎาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาไก่เนื้อยังคงปรับสูงขึ้น ภาพรวม :ปริมาณลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มีตลาดยังคงมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  50-52 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน : ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน อีสานบน : ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 4 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  27 มิถุนายน 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาไก่เนื้อยังคงปรับสูงขึ้น        ภาพรวม :ปริมาณลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี         ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง ผู้บริโภคหันมาบริโภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น        สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   48-49 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  48-52 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 48-49  บาท,ไก่เล็ก   53-54 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-49 บาท,ไก่เล็ก 52-53 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 มิถุนายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  20 มิถุนายน 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาปรับสูงขึ้น        ภาพรวม :ปริมาณลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี         ตลาดมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง ผู้บริโภคหันมาบริโภคเนื้อไก่เพิ่มมากขึ้น        สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   48-49 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  48-50 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  47-48 บาท,ไก่เล็ก 52-53 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 มิถุนายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  6 มิถุนายน 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น        ภาพรวม : ปริมาณลูกไก่ขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมน้อย        ตลาดและและผู้บริโภคมีกำลังซื้อ เพิ่มมากขึ้น       สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   44-46 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนยืนแข็ง เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดและกำลังบริโภคดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 มิถุนายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  30  พฤษภาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้น         ภาพรวม :  ปริมาณลูกไก่เริ่มขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมน้อย        ตลาดและและผู้บริโภคมีกำลังซื้อ เพิ่มขึ้น      สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   42-43 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนยืนแข็ง เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  ราคาอยู่ที่  43-46 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืนแข็ง อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 พฤษภาคม Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)