แนวโน้มราคา

แนวโน้มราคาสินค้า

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  15 พฤษภาคม 2566 ไก่เนื้อ :ภาพรวมปรับขึ้นอีก 1-2 บาท ภาพรวม :สภาพอากาศที่ร้อน และปริมาณลูกไก่ที่ลดน้อยลง  ทำให้ปริมาณตัวไก่และน้ำหนัก ลดลง   ไก่โตช้า  สต็อกขาด ในหลายๆพื้นที่  กำลังซื้อผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น ปริมาณชิ้นส่วนราคาปรับสูงขึ้น  สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 45-46 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา 44-46 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมน้อยลง    กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มราคาแข็ง อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแข็ง  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 15 พฤษภาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับขึ้น 2-4 บาท ภาพรวม :สภาพอากาศที่ร้อน และปริมาณลูกไก่ที่ลดน้อลง  ทำให้ปริมาณตัวไก่และน้ำหนัก ลดลง   ไก่โตช้า  สต็อกขาด ในหลายๆพื้นที่  กำลังซื้อผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น ปริมาณชิ้นส่วนราคาปรับสูงขึ้น  สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 45-46 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา 44-46 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมน้อยลง    กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มราคาแข็ง อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแข็ง  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 47-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-48 บาท,ไก่เล็ก 52-54 …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 8 พฤษภาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับขึ้น 2-4 บาท ภาพรวม :ตัวไก่และน้ำหนัก น้อยลง   ไก่โตช้า  สต็อกเริ่มขาด ในหลายๆพื้นที่  กำลังซื้อผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น ปริมาณชิ้นส่วนสต็อก ลดลง ราคาชิ้นส่วนใหญ่ปรับราคาสูงขึ้น    สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 43-44 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแข็ง  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 46-48  บาท,ไก่เล็ก   52-54 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-48 บาท,ไก่เล็ก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 พฤษภาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 เมษายน 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมคาดว่าราคายืนแข็ง ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักลดน้อยลง   ไก่โตช้า  เริ่มขาด สต็อก ในหลายๆพื้นที่  ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 41-43 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคา 41-43 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมน้อยลง    กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มราคาแข็ง อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-44  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-44 บาท,ไก่เล็ก 50-49 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 เมษายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวม  ราคปรับขึ้น ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักลดลง   ไก่โตช้า  เริ่มขาด สต็อก ในหลายๆพื้นที่  ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคาแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 41-43 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น   41-43 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมน้อยลง    กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มราคาแข็ง อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-44  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-44 บาท,ไก่เล็ก 50-49 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 เมษายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 ไก่เนื้อ :ราคาปรับขึ้นในหลายๆพื้นที่ ภาพรวม :ราคาปรับขึ้นในหลายๆพื้นที่   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืนแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา 40-41 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมไม่มี   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น   39-42 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดดีขึ้นกำซื้อกลับมา   แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-44  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-44 บาท,ไก่เล็ก 50-49 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแข็งขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมน้อยลง …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 10 เมษายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 3 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 3 เมษายน 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคเริ่มปรับขึ้นในนหลายๆพื้นที่ ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืนแข็ง เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืนา 37-40 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมยังคงมีตัว   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น   37-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาย่อลงเล็กน้อย  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-44  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-44 บาท,ไก่เล็ก 50-49 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแข็งขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมน้อย Pง …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 3 เมษายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคเริ่มปรับขึ้นในนหลายๆพื้นที่ ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืนแข็ง เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคยืนา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมยังคงมีตัว   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น   36-40 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มราคายืน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาย่อลงเล็กน้อย  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-44  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-44 บาท,ไก่เล็ก 50-49 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 27 มีนาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคทรงตัว ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคยืนา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมยังคงมีตัว   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-47  บาท,ไก่เล็ก   52-53 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-47 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมียอดสั่งซื้อ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 มีนาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 13 มีนาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคทรงตัว ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีสต็อก   สัปดาห์หน้าคาดว่า   ราคาไก่เนื้อราคายืน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคยืนา 37-38 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมยังคงมีตัว   การบริโภคเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน   35-36 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมพอดีตัว    ตลาดเริ่มดีขึ้น   แนวโน้มราคายืน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 45-47  บาท,ไก่เล็ก   52-53 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  45-47 บาท,ไก่เล็ก 52-54 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนัก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 13 มีนาคม Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)