aom

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  26 กันยายน 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อภาพรวมยืนอ่อน ภาพรวม : ตัวไก่และน้ำหนักสะสมมีสต็อก เล็กน้อย   ตลาดชะลอตัว เนื่องจากฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ อีกทั้งเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ    สัปดาห์หน้าคาดว่า            ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มมีสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวอยู่ที่  44-45 บาท  มีตัดราคาไก่ส่วนเกินบ้างเล็กน้อย เพื่อระบายสต็อก  ตลาดชะลอตัว  แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19 กันยายน 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้ออ่อนตัวลงเล็กน้อย ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก   ตลาดเริ่มอ่อนตัว    สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายยืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบน้อยลง  ตลาดเริ่มฟื้นตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 48-50  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  48-50 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี   ชิ้นส่วนแก่วตัวเล็กน้อยตามปริมาณของสต็อก   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 12 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  12 กันยายน 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อราคายืน ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี     ตลาดมีกำลังซื้อกลับมา   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายยืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบน้อยลง  ตลาดเริ่มฟื้นตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 12 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  5 กันยายน 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อในหลายพื้นที่เริ่มยืนราคา ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวสต็อก เริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวสต็อก เริ่มลดลง    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืน  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี   ตลาดขาดกำลังซื้อ เนื้องจากสิ้นส่วนบางตัวราคาอ่อนลง   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน กลาง    ราคาอยู่ที่   …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กันยายน Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  29 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อมีการแกว่งตัวตามแต่ละพื้นที่ เนื้องจากมีปริมาณฝนตกในหลายพื้นที่ ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักตัวเริ่มมีสต็อก    ตลาดหลายๆเงียบไม่มีกำลังซื้อ   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อน    44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมเริ่มมีสต็อก     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   55-56 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 55-56 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมไม่มี   ตลาดขาดกำลังซื้อ  …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  22 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคายืน ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มลดลง    ตลาดเริ่มฟื้นตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอยู่ที่  46-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ราคายืนทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดเริ่มฟื้ตัว    แนวโน้มราคายืน อีสานบน : ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 สิงหาคม Read More »

CPF คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จาก ก.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14

CPF คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จาก ก.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ 27 สถานประกอบการของ CPF ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ปีนี้มีสถานประกอบการ 27 แห่ง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม …

CPF คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จาก ก.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14 Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 15 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  15 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ภาพรวม :ยังมีการตัดะบายไก่ส่วนเกิน ในบางพื้นที่      ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม ตลาดชะลอตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  46-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ราคายืนทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดเริ่มชะลอตัว    แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์วันที่ 15 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 8 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  8 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ปรับราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ภาพรวม : มีการตัดะบายไก่ส่วนเกิน บางพื้นที่      ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม ตลาดชะลอตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  47-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ราคาปรับตัวขึ้นทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดคล่องตัว     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 8 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  1 สิงหาคม 2565 ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ปรับราคาลดลง ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มมีสะสม         ตลาดชะลอเริ่มชลอตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนอ่อน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่   46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอ่อนตัวอยู่ที่  47-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสาน :ราคาปรับตัวขึ้นทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดเริ่มคล่อง     แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสม  ตลาดไม่คล่องตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 สิงหาคม Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)