กิจกรรม

Event : กิจกรรม และงานประชาสัมพันธ์ ของ CPF FEED

CPF โรงงานอาหารสัตว์กบินทร์บุรี มอบน้ำดื่ม-หน้ากากอนามัย หนุนสาธารณสุข​อำเภอ จ.ปราจีนบุรี

CPF โรงงานอาหารสัตว์กบินทร์บุรี มอบน้ำดื่ม-หน้ากากอนามัย หนุนสาธารณสุข​อำเภอ จ.ปราจีนบุรี คุณฐปนัต​ร์​ วรกุล ผู้จัดการทั่วไป​ CPF โรงงานอาหารสัตว์กบินทร์บุรี ผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย​N95 จำนวน 500 ชิ้น และน้ำดื่ม ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้กับ คุณอดุลย์​ การงาน สำนักงานสาธารณสุข​อำเภอกบินทร์บุรี​ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการดูแลและรักษาผู้ป่วยระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.กบินทร์​บุรี จ.ปราจีนบุรี./

CPF โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้า “คืนสุข ผู้สูงวัย”

CPF โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้า “คืนสุข ผู้สูงวัย”คุณชัยรัฎฐ์ ชาววัง รองผู้จัดการทั่วไป และจิตอาสาา CPF​ โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้าโครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านป้าชื่น หมู่ 8 ต.ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ผู้อายุในชุมชน รวม 9 ท่านสำหรับโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ มากกว่า 800 ราย./

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงวัยชาวอยุธยา ป้องกันโควิด-19

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงวัยชาวอยุธยา ป้องกันโควิด-19      คุณสะแวง เทียมเงิน ผู้บริหารงานด้าน CSR นำทีมจิตอาสา CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงวัย ในโครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยซีพี ร่วมป้องกันโควิด-19 พร้อมปฏิทินปีใหม่ 2564 และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้สูงวัยได้กล่าวขอบคุณ CPF ที่ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้กิจการรุ่งเรือง ผู้บริหารและพนักงานสุขภาพแข็งแรง   สำหรับโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ รวม 833 ราย./

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ มอบอาหารปลอดภัย ให้ รร.ประเสริฐวิทยาทาน สู้ภัยโควิด-19

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ มอบอาหารปลอดภัย ให้ รร.ประเสริฐวิทยาทาน สู้ภัยโควิด-19 คุณสกุลยศ สามเสน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณสมจินต์ ชมเชย และ คุณจิระ คงเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ ร่วมมอบน้ำดื่มซีพี 20 แพ็ค, ข้าวสารตราฉัตร 100 กิโลกรัม และน้ำมันพืช ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต และโครงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน./

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ผนึกกำลัง คู่ค้า เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ รร.วัดรางกำหยาด จ.นครปฐม

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ผนึกกำลัง คู่ค้า เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆ รร.วัดรางกำหยาด จ.นครปฐม คุณลัญชกร โสดาตา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณพรทิพย์ เอี่ยมชัย ผู้จัดการสำนักธุรการ นำพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ร่วมกับคู่ค้า นำโดย คุณชมนาด โรจนภัทรากุล อาร์ม่าฟาร์ม, รุ่งโรจน์ฟาร์ม นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เกี๊ยวกุ้ง CP และอุปกรณ์การเรียน มอบให้นักเรียน จำนวน 150 ชุด เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กนักเรียน ณ รร.วัดรางกำหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม./

เยี่ยม “รร.บ้านแสนสุข” จ.สระแก้ว ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กับการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ช่วงโควิด-19

เยี่ยม “รร.บ้านแสนสุข” จ.สระแก้ว ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กับการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ช่วงโควิด-19 เปิดเทอมใหม่หลังโควิด-19 น้องๆ รร.บ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กลับมาเรียนและทำกิจกรรมตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) ระมัดระวังการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ขณะที่เช้าวันนี้ เด็กๆ ชวนกันไปที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ที่พวกเขาช่วยกันเลี้ยง ดูแล และช่วยกันเก็บผลผลิตไข่ไก่เพื่อมาเป็นอาหารกลางวัน รร.บ้านแสนสุข เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และยังเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่จากโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ CPF และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ส่งเสริมนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำผลผลิตไข่ไก่ส่งเข้าโครงการฯ และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับชุมชน โดย CPF สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และปัจจัยการผลิต ทั้งพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ให้แก่โรงเรียนผ่านระบบสมาชิกโครงการ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สัตวบาลมาให้ความรู้ คำปรึกษาในการเลี้ยงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล ในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม โรงเรียนไม่ต้องนำไข่ไก่มาทำอาหารกลางวันให้นักเรียน แต่นักเรียนยังได้ทานเมนูที่นำไข่ไก่มาปรุงอาหาร เนื่องจากโรงเรียนทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนวันเว้นวัน ได้แก่ เด็กกัมพูชาและเด็กไทย ซึ่งบางคนมาทานที่โรงเรียน บางคนมารับข้าวห่อกลับไปทานที่บ้าน รวมถึงคนในชุมชนที่ยากไร้ คนตกงาน ก็มาทานอาหารที่โรงเรียนทำไว้เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนได้ “บรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ” ผอ.โรงเรียนบ้านแสนสุข เล่าว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 …

เยี่ยม “รร.บ้านแสนสุข” จ.สระแก้ว ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กับการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ช่วงโควิด-19 Read More »

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก มอบเงินสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจ ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก มอบเงินสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจ ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จาก CPF เพื่อสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมี คุณสมจินต์ ชมเชย ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้บริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ ณ ห้อง co-working space สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ./ CR: Facebook CPF

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ให้ จนท. และ อสม. จ.สมุทรปราการ

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ให้ จนท. และ อสม. จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จาก CPF ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19″ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครชุมชนที่ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่มีความที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี คุณอดิศร เดชอัครราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายภาคตะวันออก และ คุณพีระพงษ์ วิถีธนะวนิช รองผู้จัดการทั่วไป CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 เป็นตัวแทนมอบ ณ ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ./

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ “ส่งมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ จนท.ด่านตรวจคัดกรอง และพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ “ส่งมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ จนท.ด่านตรวจคัดกรอง และพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้     คุณยุทธนา หยงสตาร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบ ไข่ไก่ CP จำนวน 5,000 ฟอง และ น้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด ให้แก่ พ.จ.อ.ต่อหาด หนิเจริญ ตัวแทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และมอบไข่ไก่สด CP จำนวน 5,000 ฟอง และน้ำดื่ม ให้แก่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 ในพื้นที่บางส่วนของ จ.สงขลา และ 3 …

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ “ส่งมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ จนท.ด่านตรวจคัดกรอง และพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ Read More »

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี มอบน้ำดื่ม CP ให้กำลังใจ จนท. ด่านคัดกรอง สู้ภัยโควิด-19

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี มอบน้ำดื่ม CP ให้กำลังใจ จนท. ด่านคัดกรอง สู้ภัยโควิด-19 คุณมนัส โรจน์ชงฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณวิชานนท์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ร่วมแบ่งปันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในโรงงาน และระบบการจัดการขนส่งของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม CP ให้แก่ จนท. ด่านคัดกรองโรค โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ณ อ.บ้างโป่ง./

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)