CPFFEED

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 9 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 9 สิงหาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย    ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น  สถานการณ์โรคระบาด ยังไม่ดีขึ้น  โรงเชือดยังคงมีปัญหาด้านแรงงาน ไม่สามารถเชือดได้เต็มที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   29-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมีเพิ่มขึ้น    แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก  39-40 บาท กลาง-ออก-ตก : …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 9 สิงหาคม Read More »

ไข่ไก่กลับมาแล้ว! สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออก ยืนยันไม่ขาดแน่

ห้างค้าปลีกมีการเติมไข่ไก่กลับมาสู่ภาวะปกติ ฟองละ 3.83 บาท ด้านนายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยอมรับล็อกดาวน์ดันยอดใช้ไข่เพิ่ม 10% ยืนยันไม่ขาดแคลนผลิตได้ 41 ล้านฟองต่อวัน พร้อมร่วมมือรัฐเพิ่มปริมาณตามความต้องการอีก เตือนฟาร์มระวังพ่อค้าป่วนตลาด วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานระบุว่า จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภควันนี้ โดยเฉพาะสถานการณ์จำหน่ายไข่ไก่ในห้างโมเดิร์นเทรดต่าง กลับมาเป็นปกติแล้ว มีสินค้ามาเติมจนเต็มชั้น แล้ว โดยเฉพาะไข่ไก่ กลับมามีปริมาณปกติ จำหน่ายแผงละ 115 บาท หรือเฉลี่ย ฟองละ 3.83 บาท จากก่อนหน้านี้ที่ไข่หายไปจากชั้นวาง และปรับราคาขึ้นไปบางขนาดสูงถึง ฟองละ 4.50 บาท ด้านนายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในขณะนี้ว่า จากกรณีที่มีผู้บริโภคบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงไข่ไก่ ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพดี มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น และยังมีอายุจัดเก็บที่นานกว่า จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อไปบริโภค โดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์ ที่ประชาชนบางส่วนมีการซื้อตุนเพิ่มจากช่วงก่อนหน้า เนื่องจากต้องทำงานที่บ้าน รวมถึงการแยกกักตัว …

ไข่ไก่กลับมาแล้ว! สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออก ยืนยันไม่ขาดแน่ Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 2 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 2 สิงหาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เนื้อราคาอ่อนตัวลงอีก  ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น   ทุกที่ยังคงมีความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด19   และ โรงเชือดยังคง ชะลอการซื้อและหยุดผลิต เนื่องจากความผันผวนของตลาดสด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา อยู่ที่   30-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว อยู่ที่   28-29 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท, ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท, ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 2 สิงหาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 26 กรกฎาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อราคาอ่อนตัว  ปริมาณและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น   การเข้าเลี้ยงเริ่มลดลง เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด 19 ภาพรวม : การเข้าเลี้ยงเริ่มลดลง เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด19   และ โรงเชือดยังคงชะลอการซื้อ และหยุดผลิต เนื่องจากความผันผวนของตลาด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย อยู่ที่   30-31 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืนอ่อน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   30-31 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 26 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้น   ภาพรวม : การเข้าเลี้ยงเริ่มลดลง เนื่องจากความกังวลในสถานการณ์โรคโควิด19   และ โรงเชือดยังคงชะลอการซื้อ และหยุดผลิต เนื่องจากความผันผวนของตลาด    สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น   อยู่ที่   30-32 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง เนื่องจากความกังวลในสถาณการณ์โรคโควิด 19  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   31-32 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก เริ่มเพิ่มขึ้น  แนวโน้มราคาอ่อน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี   แนวโน้มราคายืนอ่อน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 กรกฎาคม Read More »

CPF ชูนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพ ‘หลักสวัสดิภาพสัตว์’ ต้นแบบผลิตอาหารปลอดภัย

CPF ชูนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพ ‘หลักสวัสดิภาพสัตว์’ ต้นแบบผลิตอาหารปลอดภัยCPF พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีทันสมัย เสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล (Animal Welfare) ติดตามสถานการณ์แบบ Real-Time สร้างหลักประกันเนื้อสัตว์คุณภาพดีและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนน.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากลและความยั่งยืน ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า CPF ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และกุ้ง รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล หรือ หลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้สัตว์อยู่ด้วยความสะดวกสบาย ได้รับอาหารอย่างเพียงพอและแสดงออกทางพฤติกรรมของสัตว์ได้อย่างอิสระ สัตว์สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ส่งผลให้ไม่มีการใช้สารฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และไม่จำเป็นต้องใช้ยารักษา ควบคู่กับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการป้องกันโรคในฟาร์ม ตามแนวทางการผลิตอาหารปลอดภัยในปี 2563 ซีพีเอฟ เป็นรายแรกของไทยที่นำระบบ Birdoo Smart Eyes มาใช้ในฟาร์มไก่เนื้อ เป็นระบบสังเกตการณ์ทางไกลแบบอัตโนมัติ ติดตามสวัสดิภาพสัตว์ แบบ Real-Time เพื่อช่วยสังเกตข้อมูลน้ำหนักไก่ การกินน้ำ และอาหาร …

CPF ชูนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพ ‘หลักสวัสดิภาพสัตว์’ ต้นแบบผลิตอาหารปลอดภัย Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อมีการปรับราคาเล็กน้อย  ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้น และ โรงเชือดยังคงชะลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกและน้ำหนัก เริ่มมีสะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 36-37 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 12 กรกฎาคม Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม  2564 ไก่เนื้อ :สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับราคาเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนที่สูงขึ้น ภาพรวม :โรงเชือดมีปัญหาด้านแรงงาน  ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้นและโรงเชือดชลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   30-31 บาท สต็อกและน้ำหนักเริ่มมีสะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนักพอดี  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 36-37 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ปริมาณตัวทรงตัว ราคาปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิต โรงเชือดมีปัญหาด้านแรงงาน ตลาดชลอตัว   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน ภาคกลาง …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 28 มิถุนายน  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่เนื้ออ่อนตัวลงบางพื้นที่ ภาพรวม : ปริมาณและน้ำหนักตัวเริ่มเพิ่มขึ้น  โรงเชือดชลอการซื้อ เนื่องจากความผันผวนของตลาด จากสถานการณ์โรคระบาด ตลาดหลายๆพื้นที่กลับมาปิดอีกรอบ  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืนอ่อน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย  อยู่ที่   31-32 บาท สต็อกและน้ำหนัก เริ่มมีสะสม  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาทรงตัว ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 Read More »

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2564 ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น ปริมาณและน้ำหนักตัว ลดลง   ภาพรวม : ปริมาณการผลิตลดลง ตลาดเริ่มมีความต้องการไก่กลมและชิ้นส่วนไก่มากขึ้น  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้นอยู่ที่   32-34 บาท สต็อกพอดี น้ำหนักตัวเริ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   32-33 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก พอดี  แนวโน้มราคายืน อีสาน :ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่ใหญ่ราคาคงตัว แต่ไก่เล็กมีการขยับราคาสูงขึ้น  ปริมาณสะสมยังพอดีตัว   แนวโน้มราคายืน อีสานบน ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก   40-41 บาท อีสานล่าง ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก 41-42 บาท กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคามีการปรับตัวในหลายๆพื้นที่ …

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 Read More »

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)