สรุปแนวโน้มราคา

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  21 สิงหาคม 2566 ไก่เนื้อ :ราคาปรับขึ้นเนื่องจากเข้าเทศกาลสารทจีน ภาพรวม :กำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด

Share
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)