สรุปแนวโน้มราคา

สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 ตุลาคม 2565 ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาเริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้น ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมลดลง   

Share
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)