สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาไก่เนื้อ ราคาไข่ไก่ ราคาไข่เป็ด ราคาสุกร

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ไก่เนื้อ :

ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 15.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 35 บาท/กก

ภาพรวม :สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งปริมาณและน้ำหนักทรงตัว ราคาทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มไก่เป็นสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 33-34 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 34-35 บาท ปริมาณ-น้ำหนักกับความต้องการใกล้เคียงกัน แนวโน้มราคาทรงตัว
ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัวอยู่ที่ 32-34 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว
อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวอีสานบน ราคา 38-40 บาท, อีสานล่าง ราคา 37-39 บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว น้ำหนักเฉลี่ย 2.0-2.2 กก./ตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวเหนือบน ราคา 35-37 บาท, เหนือล่าง ราคา 34-35 บาท

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อลดลง เหตุจากการท่องเที่ยวที่ลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวใต้บน 36-38 บาท ใต้ล่าง 37-40 บาท

ไข่ไก่ :

ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :

ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.20 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังทรงตัวในระดับที่ไม่ดีนัก เหตุจากผลกระทบโรค COVID-19 ทำให้การท่องเที่ยวลดลงปริมาณสุกรขุนทั่วประเทศเริ่มเพิ่มขึ้น น้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 110-115 กก./ตัว คาดว่าราคาในพระใหม่นี้จะปรับลดลงในบางเขต

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับจากการกำลังซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว ด้านสถานการณ์ ASF
ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ราคาพระที่ผ่านมา 65-70 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท แนวโน้มพระใหม่นี้ราคาปรับลดลงเล็กน้อย

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงตามภาคกลางและแนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาอ่อนลดลงเล็กน้อย
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 67-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-50 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มพระนี้ราคาปรับลดลงเล็กน้อย
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 65-67 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงการบริโภคลดลงจากนักท่องเที่ยว ปริมาณสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากสุกรนอกพื้นที่เข้ามามาก แนวโน้มพระนี้ราคาปรับลงเล็กน้อย ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-66 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-50 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง จากกำลังซื้อที่ลดลงในกลุ่มนักท่องเที่ยว
แนวโน้มพระนี้ราคาปรับลงเล็กน้อย ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-69 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)