ราคาวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคาวัตถุดิบ ปี 2565

Product Name Week Date Price Unit Reference
ปลาป่น 33 2022-08-15 42.20 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 42.20 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 33 2022-08-15 9.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 9.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 33 2022-08-15 23.25 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 23.25 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 33 2022-08-15 11.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 11.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 33 2022-08-15 9.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 9.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 33 2022-08-15 12.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 12.10 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 33 2022-08-15 12.20 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 12.20 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)