ราคาวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคาวัตถุดิบ ปี 2567

Product Name Week Date Price Unit Reference
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 16 2024-04-15 6000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15 2024-04-08 6000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 11 2024-11-03 1100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16 2024-04-15 1500.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
กากถั่วเหลือง 16 2024-04-15 20.55 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 20.55 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 16 2024-04-15 9.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 9.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 16 2024-04-15 8.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 8.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 16 2024-04-15 10.35 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 10.15 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 16 2024-04-15 44.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 44.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 16 2024-04-15 9.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 9.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 16 2024-04-15 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)