ราคาวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคาวัตถุดิบ ปี 2566

Product Name Week Date Price Unit Reference
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 48 2023-11-27 1300.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2023-11-20 1300.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
กากถั่วเหลือง 48 2023-11-27 23.05 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 22.05 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 48 2023-11-27 9.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 10.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 48 2023-11-27 9.10 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 9.30 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 48 2023-11-27 9.95 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 9.95 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 48 2023-11-27 45.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 47.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 48 2023-11-27 9.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 10.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 48 2023-11-27 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)