อาหารสัตว์ ตราซีพี

อาหารไก่

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ของซีพีเอฟ ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่ไข่ โดยอาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น อาหารไก่เนื้อระยะแรก อาหารไก่เนื้อระยะสองและอาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย โดยแบ่งตามช่วงอายุ ส่วนอาหารไก่ไข่ แบ่งเป็น อาหารไก่เล็กรุ่น และ อาหารไก่ระยะไข่ 

อาหารเบอร์ 910

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก-เนื้อพิเศษ เหมาะสำหรับ ไก่เนื้อแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 911

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก-เนื้อแรก เหมาะสำหรับ ไก่เนื้ออายุเกิน 4-6 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 913

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก-เนื้อสุดท้าย เหมาะสำหรับ ไก่เนื้ออายุเกิน 6 สัปดาห์ ขึ้นไป ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 921

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก-ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่แรกเกิดถึงอายุ 5 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 922

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่รุ่น-ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุเกิน 5 สัปดาห์ถึง 16 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 923

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่ใหญ่-ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 14 สัปดาห์ถึง 20 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 924

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารไก่ ตาม แบรนด์

อาหารสัตว์ ตราซีพี

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราโนโว่

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราสตาร์ฟีด

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราไฮโปรไวท์

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)