อาหารสัตว์ ตราโนโว่

อาหารไก่ ตราโนโว่

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ของซีพีเอฟ ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่ไข่ โดยอาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น อาหารไก่เนื้อระยะแรก อาหารไก่เนื้อระยะสองและอาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย โดยแบ่งตามช่วงอายุ ส่วนอาหารไก่ไข่ แบ่งเป็น อาหารไก่เล็กรุ่น และ อาหารไก่ระยะไข่ 

อาหารเบอร์ 6521

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก เหมาะสำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด ถึง อายุ 6 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6522

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่รุ่น เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 7 สัปดาห์ ถึง 13 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6523

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่สาว เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 14 สัปดาห์ ถึง 18 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6524

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 19 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6324

อาหารชนิดผง สำหรับ ไก่ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 19 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6325

อาหารชนิดผง สำหรับ ไก่ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุ 19 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6510

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เนื้อระยะแรก เหมาะสำหรับ ไก่เนื้อแรกเกิด ถึง อายุ 4 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 6511

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เนื้อระยะสอง เหมาะสำหรับ ไก่เนื้ออายุเกิน 4 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารไก่ ตาม แบรนด์

อาหารสัตว์ ตราซีพี

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราโนโว่

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราสตาร์ฟีด

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราไฮโปรไวท์

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)