อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

อาหารไก่ ตราแอนไวโปร

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ของซีพีเอฟ ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่ไข่ โดยอาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น อาหารไก่เนื้อระยะแรก อาหารไก่เนื้อระยะสองและอาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย โดยแบ่งตามช่วงอายุ ส่วนอาหารไก่ไข่ แบ่งเป็น อาหารไก่เล็กรุ่น และ อาหารไก่ระยะไข่ 

อาหารเบอร์ 213

ชนิด หัวอาหาร สำหรับ ชนิดสัตว์ ไก่รุ่นเนื้อ สำหรับ ไก่ตอน ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 224

ชนิดหัวอาหาร สำหรับ ไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ขึ้นไป ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 424

อาหารสำเร็จรูปชนิดผง สำหรับไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ถึง 35 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 610

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็ก-เนื้อพิเศษ เหมาะสำหรับ ไก่เนื้อแรกเกิดถึงอายุ 4 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 611

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับไก่เล็กเนื้อแรก ไก่เนื้ออายุเกิน 4-6 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 621

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่เล็กไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่แรกเกิดถึงอายุ 5 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 622

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่รุ่นไข่ เหมาะสำหรับไก่ไข่อายุเกิน 5 สัปดาห์ถึง 16 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารเบอร์ 624

อาหารชนิดเม็ด สำหรับ ไก่ไข่ เหมาะสำหรับ ไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ ขนาด 30 กิโลกรัม

อาหารไก่ ตาม แบรนด์

อาหารสัตว์ ตราซีพี

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราโนโว่

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราสตาร์ฟีด

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราไฮโปรไวท์

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)