อาหารสัตว์ ตราไฮโกร

อาหารสุกร ตราไฮโกร

ผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีพีเอฟ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรอ่อน,นม และอาหารสุกรขุน

อาหารเบอร์ 151

หัวอาหารสำหรับ สุกรรวม เหมาะสำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. ถึงขาย ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 152

หัวอาหารสำหรับ สุกรเล็ก สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก.- 30 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 153

หัวอาหารสุกรรุ่น สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 30 กก.- 60 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 155

หัวอาหาร สุกรเนื้อ สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กก.ถึงขาย ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 156

หัวอาหารสำหรับ สุกรพันธุ์ สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง (หมูพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป) ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 550

อาหาร สำเร็จรูปชนิดเม็ด สุกรนม ใช้สำหรับ ลูกสุกรระยะเลียรางถึงน้ำหนัก 15 กก. วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี ปรับการย่อยสู่อาหารสุกรอ่อน มีกรดอินทรีย์ช่วยป้องกันท้องเสีย และเพิ่มความน่ากิน

อาหารเบอร์ 551

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สุกรอ่อน ใช้สำหรับ ลูกสุกรระยะเลียรางถึงน้ำหนัก 25 กก. วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี ปรับโครงสร้างกระดูก รองรับการเจริญเติบโต โตเร็ว โครงสร้างและขาแข็งแรงเติบโตเกินวัย มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสียและเพิ่มความน่ากิน

อาหารเบอร์ 552

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับ สุกรเล็ก สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. ถึง 30 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 553

อาหารสำเร็จรูปสำหรับ สุกรรุ่นขุน สุกรน้ำหนักเกิน 30 กก.- 60 กก.ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 556

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับ สุกรพันธุ์ สุกพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 567

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับ สุกรพันธุ์ สุกรพันธุ์ระยะให้นม ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 550 แลค

อาหารสำเร็จรูปสำหรับ สุกรนม ลูกสุกรระยะเลียรางถึงอายุ 35 วัน หรือน้ำหนัก 8 กก. ขนาด 30 กก. วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี สุกรนมพิเศษ ทดแทนนมแม่ มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสียและเพิ่มความน่ากิน

อาหารเบอร์ 550KP

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับ ลูกสุกรระยะเลียรางถึงอายุ 49 วัน หรือน้ำหนัก 10 กก. วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย ดูดซึมดี กลิ่นหอม กระตุ้นการกินได้ดี จุดเริ่มต้นที่ดีของลูกสุกรหย่านม มีกรดอินทรีย์ ช่วยป้องกันท้องเสียและเพิ่มความน่ากิน

อาหารสุกร ตาม แบรนด์

อาหารสัตว์ ตราไฮโกร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราซีพี

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราโนโว่

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราสตาร์ฟีด

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)