อาหารสัตว์ ตราฮ๊อกโทนัล

อาหารสุกร ตราฮ๊อกโทนัล

ผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีพีเอฟ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรอ่อน,นม และอาหารสุกรขุน

อาหารเบอร์ 650

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สุกรนม สำหรับ สุกรแรกเกิดถึงน้ำหนัก 15 กก. ( สุกรอายุ 7 วันถึงหย่านม ) ขนาด 10 กก.

อาหารเบอร์ 651

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สุกรอ่อน สำหรับ สุกรอายุ 7 วันถึงน้ำหนัก 25 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 652

อาหารสำเร็จรูป สำหรับ สุกรอ่อน สุกรน้ำหนักเกิน 15 กก. ถึง 30 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 653

อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับ สุกรรุ่นขุน สุกรน้ำหนักเกิน 30 กก.- 60 กก. ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 666

อาหารสำเร็จรูปสำหรับ สุกรพันธ์ สุกพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป ขนาด 30 กก.

อาหารเบอร์ 696

อาหารสำเร็จรูปสำหรับ สุกรพันธุ์ ระยะอุ้มท้อง ขนาด 30 ก.ก.

อาหารสุกร ตาม แบรนด์

อาหารสัตว์ ตราไฮโกร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราซีพี

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราโนโว่

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราแอนไวโปร

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

อาหารสัตว์ ตราสตาร์ฟีด

คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)