สินค้า ประเภทพันธุ์สัตว์ กลุ่มลูกไก่

– ลูกไก่เนื้อ : ซีพีเอฟจำหน่ายลูกไก่เนื้อ ซี.พี.707 อายุ 1 วัน (Day old chick) ที่ผลิตจากฟาร์มและโรงฟักที่ได้มาตรฐานเป็นไก่เนื้อสายพันธุ์ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรงและให้เนื้อมาก

ลูกไก่ไข่ : ซีพีเอฟจำหน่ายลูกไก่ไข่ ซี.พี.บราวน์ อายุ 1 วัน และไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ อายุ 17 สัปดาห์ สายพันธุ์ ISA Brown ซึ่งเลี้ยงง่าย ใช้อาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่ดก และไข่ทน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)