Product Name Week Date Price Unit Reference
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 30 2024-07-22 28.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 28.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 30 2024-07-22 6000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 6000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 30 2024-07-22 1700.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 1700.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 30 2024-07-22 180.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 180.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 30 2024-07-22 20.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 20.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 30 2024-07-22 30000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 30000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 30 2024-07-22 1600.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2024-07-15 1600.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ปลาป่น 30 2024-07-22 38.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 38.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 30 2024-07-22 10.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 10.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 30 2024-07-22 20.85 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 21.25 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 30 2024-07-22 10.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 11.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 30 2024-07-22 8.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 8.20 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 30 2024-07-22 12.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 12.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 30 2024-07-22 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)