Product Name Week Date Price Unit Reference
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 4 2023-01-23 170.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 170.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 4 2023-01-23 20.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 20.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 4 2023-01-23 30000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 30000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 4 2023-01-23 3000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 3000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ปลาป่น 4 2023-01-23 43.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 43.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 4 2023-01-23 10.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 10.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 4 2023-01-23 23.75 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 23.75 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 4 2023-01-23 12.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 12.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 4 2023-01-23 8.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 8.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 3 2023-01-16 13.35 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2023-01-09 13.35 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 4 2023-01-23 13.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 13.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)