testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 16--8142 2024-04-15 9.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15--8121 2024-04-08 9.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 16--8146 2024-04-15 20.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15--8125 2024-04-08 20.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 16--8145 2024-04-15 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15--8124 2024-04-08 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 16--8143 2024-04-15 9.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15--8122 2024-04-08 9.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 16--8147 2024-04-15 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15--8126 2024-04-08 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 16--8140 2024-04-15 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8119 2024-04-08 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 16--8132 2024-04-15 1800.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8111 2024-04-08 1600.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 16--8129 2024-04-15 16.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8108 2024-04-08 16.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 16--8139 2024-04-15 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8118 2024-04-08 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 16--8136 2024-04-15 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8115 2024-04-08 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 16--8133 2024-04-15 1900.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8112 2024-04-08 1700.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 2--7837 2025-01-08 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16--8130 2024-04-15 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 16--8127 2024-04-15 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8106 2024-04-08 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 16--8137 2024-04-15 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8116 2024-04-08 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 11--8030 2024-11-03 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16--8134 2024-04-15 1500.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 16--8131 2024-04-15 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8110 2024-04-08 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 16--8128 2024-04-15 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8107 2024-04-08 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 16--8138 2024-04-15 6000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8117 2024-04-08 6000.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 16--8135 2024-04-15 1400.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15--8114 2024-04-08 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)