จัดงานเทกระจาดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนและขาดแคลน

ท่านประธานประเสริฐ-คุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร จัดงานเทกระจาดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนและขาดแคลน โรค ณ หน้าร้านโล้วย่งหมงตลาดริมน้ำพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 22 กันยายน 2556 ท่านประธานประเสริฐ-คุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร จัดงานเทกระจาดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนและขาดแคลน โดยมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราฉัตร,เส้นหมี่และยารักษาโรค ณ หน้าร้านโล้วย่งหมงตลาดริมน้ำพยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีทีมงานกิจการขายอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ภาคเหนือตอนล่าง และกิจการครบวงจรภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)