ประวัติการเลี้ยหมู

ประวัติการเลี้ยงหมู

ประวัติการเลี้ยหมู

หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้เนื้อสำหรับมนุษย์ใช้บริโภคที่สำคัญมากประเภทหนึ่งและมีการเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปทั้งนี้เพราะหมูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูง่ายเนื่องจากกินอาหารได้สารพัดอย่างขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และที่สำคัญ คือ เนื้อหมูมีรสดี อ่อนนุ่ม น่ารับประทาน มีหลายประเทศทางแถบยุโรปและอเมริกาที่เลี้ยงหมูมากจนเป็นอุตสาหกรรมสามารถส่งเนื้อหมูเป็นสินค้าออกจำหน่ายต่างประเทศทำรายได้ให้ประเทศเหล่านั้นเป็นจำนวนมาก เนื้อหมูที่ส่งออกจำหน่ายมีทั้งที่เป็นเนื้อสดโดยแช่ไว้ในห้องแช่แข็งและเนื้อที่แปรรูปแล้ว เช่น เนื้อกระป๋อง แฮม เบคอน และไส้กรอก เป็นต้น สำหรับประเทศไทย เนื้อหมูนับว่าเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะประชาชนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื้อหมูมากกว่าเนื้อสัตว์อื่น ๆ อาหารแทบทุกมื้อมักจะมีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน มนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบเพียงแต่ทราบว่าได้นำมาเลี้ยงหลายพันปีมาแล้ว จีนเป็นประเทศแรกที่นำหมูมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ต่อมาก็ คือ ประเทศอังกฤษ เชื่อกันว่าหมูพันธุ์ต่าง ๆ ที่เลี้ยงกันอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งหมูพันธุ์พื้นเมืองของบ้านเรามีบรรพบุรุษมาจากหมูป่า ๒ พวก คือ หมูป่าทางแถบยุโรปพวกหนึ่งและอีกพวกหนึ่งเป็นหมูป่าแถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ วิวัฒนาการของหมูได้เจริญรอยตามความเจริญของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานดังนั้นลักษณะพันธุ์ของหมูจึงมักเปลี่ยนไปตามความต้องการของมนุษย์ ลักษณะของอาหารที่ใช้เลี้ยงต่อมาได้เป็นไปตามความประสงค์หรือความคิดของนักผสมพันธุ์

แหล่งผลิตหมูในโลก

หมูเป็นสัตว์ที่กินอาหารทุกชนิดเราสามารถใช้ผลพลอยได้ของผลิตผลจากโรงงานและบ้านเรือนมาเลี้ยงหมูได้ เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง และเศษผัก เป็นต้น ดังนั้นในท้องที่ใดก็ตามซึ่งมีอาหารของมนุษย์เหลืออยู่เป็นจำนวนมากและมีราคาถูกหรือที่ที่มีผลพลอยได้ที่หาได้ง่ายและมีปริมาณค่อนข้างมากท้องที่นั้นก็จะมีการเลี้ยงหมูกันเป็นจำนวนมาก จำนวนหมูในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ภูมิอากาศในเขตพื้นที่แห้งแล้งของโลกจะมีหมูเป็นจำนวนน้อย ความเชื่อของสังคมและศาสนาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในประเทศที่มีพลเมืองนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่จะมีหมูเป็นจำนวนน้อยเพราะศาสนาอิสลามถือว่าหมูเป็นสัตว์ที่สกปรกจึงมีข้อบัญญัติห้ามเลี้ยง ห้ามแตะต้อง และห้ามรับประทานเนื้อหมู ชาวมุสลิมจึงไม่เลี้ยงหมู

แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 18 เรื่องที่ 9 ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=18&chap=9&page=chap9.htm
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/60536

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)