รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย: ไข่ไก่ปลอดภัย “ล้าง คัด บรรจุ” ด้วยระบบมาตรฐาน

   “ไข่ไก่” อาหารยอดฮิตของผู้บริโภค โปรตีนคุณภาพที่หาซื้อ ได้ง่าย ราคาไม่แพง คุณค่าทางโภชนาการสูง นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู และยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อทุกเพศและทุกวัย
    ปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่สด ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ไข่ที่สะอาดและปลอดภัย และยังต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ ผู้บริโภคมั่นใจในความสะอาดและถูกสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ซีพี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน แม่ไก่ไข่ได้รับการ คัดเลือกพันธุ์ที่ดี เลี้ยงในฟาร์มระบบปิด เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ กระบวนการผลิตไข่ไก่ เป็นระบบอัตโนมัติ และนำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาใช้ เช่น การล้างไข่ไก่ การคัดไข่ไก่ การบรรจุ
    กระบวนการล้างไข่ไก่ในห้องล้างไข่ เน้นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่การรับไข่เข้ามาในห้องล้างไข่ นำไข่ไปผ่านเครื่องล้างที่มีแปรงขัดผิวเปลือกไข่ เพื่อทำความสะอาดไข่ที่เปื้อนมูลและฝุ่น ผ่านขั้นตอนการฉีดล้างด้วยสเปรย์น้ำอีกครั้งเพื่อทำความสะอาด ก่อนนำเข้าเครื่องเป่าแห้ง จากนั้นนำไข่มาคัดแยกไข่ที่ยังล้างไม่สะอาดออก เช่น ยังเหลือมูลติดอยู่ รวมทั้งไข่ที่ผิดรูป ไม่ได้มาตรฐาน หรือสีเปลือกไข่ซีดกว่าปกติ ไข่ที่ผ่านการคัดแยกแล้วนำไปผ่านเครื่องทดสอบรอยร้าวว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้าพบว่ามีรอยร้าวก็จะคัดออก
    กระบวนการต่อไป คือ นำไข่ที่ผ่านเครื่องทดสอบรอยร้าวแล้ว ผ่านหลอดยูวี ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อซาโมเนลลา นำมาชั่งน้ำหนักตามเบอร์ไข่ เพื่อที่จะคัดแยกตามเบอร์ต่างๆ ตามประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรไข่ไก่ ของกรมปศุสัตว์ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ไปชั่งน้ำหนักแล้ว จะผ่านเครื่องตรวจสอบความผิดปกติ หรือ Abnormal Eggs Detector จะช่วยคัดฟองไข่ มีจุดเลือด หรือจุดเนื้อ เพื่อคัดออก และตรวจสอบไปถึงว่าในไข่แต่ละฟอง มีทั้งไข่ขาวและไข่แดง เพื่อคัดไข่ที่เน่าเสียออก ผ่านเครื่องพิมพ์ตัวอักษร บนฟองไข่ พิมพ์เลขล็อตผลิต เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการบรรจุบนแพ็กแต่ละขนาดเตรียมจำหน่ายสู่ผู้บริโภค ซึ่งบนสลากสินค้ามีข้อมูลอย่างครบถ้วน ที่สำคัญมีวันผลิตและวันควรบริโภคก่อนอย่างชัดเจน
          นอกจากความเข้มงวดในกระบวนการล้างไข่ไก่แล้ว พนักงานที่จะเข้าในไลน์การผลิต ต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย โดยสวมรองเท้าบู๊ท ล้างมือที่อ่างล้างมือ เช็ดมือให้แห้ง สวมหมวก และผ้าปิดปาก สวมเสื้อคลุม ถุงมือ จุ่มรองเท้าบู๊ทในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณมือทุกครั้ง
          ในห้องผลิตและจัดเก็บสินค้า มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 20-25 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ซีพีที่ผ่านกระบวนการผลิต จะถูกส่งมาที่ห้องจัดเก็บสินค้า ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 20 -25 องศาเซลเซียส เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไข่ที่เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และควบคุมอุณหภูมิที่ 2 -10 องศาเซลเซียส สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ที่เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ
          ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดแบรนด์ซีพี ยังเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับโลก อาทิ GMP HACCP ISO ไม่มียาปฏิชีวนะปนเปื้อน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย

ที่มา : www.cp-enews.com

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)