CPF คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จาก ก.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14

CPF คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 จาก ก.อุตสาหกรรม ต่อเนื่องปีที่ 14 🏆🏭🥳
นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ 27 สถานประกอบการของ CPF ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ปีนี้มีสถานประกอบการ 27 แห่ง ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
“CPF ยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ส่งผลบวกทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในโครงการ CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง” คุณเรวัติ กล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทางตรงทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว CPF ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ การใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต วางเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593) กำหนดนโยบายยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในไทยภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ แสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 27% ของการใช้พลังงานทั้งหมด การผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน ยังร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
สำหรับสถานประกอบการ 27 แห่ง ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย, โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำแกลง, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โชคชัย นครราชสีมา, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี, โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน, โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1, โรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2, โรงงานอาหารสัตว์บกพิษณุโลก, โรงงานอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว, ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ เครื่องปรุง, ธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูป สระบุรี, โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย, อสร.หนองจอก, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา กม. 21, โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี, โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา และโรงคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา./
 
ที่มา : CPF
 
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)