CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก มอบเงินสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจ ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก มอบเงินสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจ ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จาก CPF เพื่อสมทบผลิตเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมี คุณสมจินต์ ชมเชย ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้บริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ ณ ห้อง co-working space สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ./

CR: Facebook CPF

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)