CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ มอบอาหารปลอดภัย ให้ รร.ประเสริฐวิทยาทาน สู้ภัยโควิด-19

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ มอบอาหารปลอดภัย ให้ รร.ประเสริฐวิทยาทาน สู้ภัยโควิด-19

คุณสกุลยศ สามเสน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณสมจินต์ ชมเชย และ คุณจิระ คงเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ ร่วมมอบน้ำดื่มซีพี 20 แพ็ค, ข้าวสารตราฉัตร 100 กิโลกรัม และน้ำมันพืช ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน เพื่อใช้ในการประกอบอาหารและลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต และโครงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน./

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)