CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี มอบน้ำดื่ม CP ให้กำลังใจ จนท. ด่านคัดกรอง สู้ภัยโควิด-19

CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี มอบน้ำดื่ม CP ให้กำลังใจ จนท. ด่านคัดกรอง สู้ภัยโควิด-19

คุณมนัส โรจน์ชงฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณวิชานนท์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ร่วมแบ่งปันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในโรงงาน และระบบการจัดการขนส่งของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม CP ให้แก่ จนท. ด่านคัดกรองโรค โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ณ อ.บ้างโป่ง./

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)