CPF โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้า “คืนสุข ผู้สูงวัย”

    CPF โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้า “คืนสุข ผู้สูงวัย”
คุณชัยรัฎฐ์ ชาววัง รองผู้จัดการทั่วไป และจิตอาสาา CPF​ โรงงานอาหารสัตว์บกราชบุรี เดินหน้าโครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านป้าชื่น หมู่ 8 ต.ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ผู้อายุในชุมชน รวม 9 ท่าน
สำหรับโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท นับตั้งแต่ปี 2554- ปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ มากกว่า 800 ราย./
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)