คู่มือการเลี้ยงโคนม CPF

การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีการเลี้ยงกันมาเป็นเวลานาน แต่การพัฒนาในด้านต่างๆ ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบฟาร์ม การจัดการให้ผลผลิตน้ำนม คุณภาพน้ำนมดิบ ตลอดจนผลกำไร คู่มือประกอบอาชีพโคนมเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจากการสัมมนาวิชาการ ตลอดจนเอกสารวิชาการบางส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับอาชีพการเลี้ยงโคนมโดยตรง

สำหรับฉบับเต็มสามารถกดดาวน์โหลด PDF ได้ที่นี่ : คู่มือการเลี้ยงโคนม CPF

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @cpffeed

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)