ราคาสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ วันที่ 30 มีนาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 10.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 34 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม โดยทั่วไปราคาคงที่  และมีการตัดราคาไก่เกินไซส์  เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคไม่กล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยตามปกติ อีกทั้งตลาดสด และตลาดนัดหลายๆที่ ปิดมากขึ้น กำลังซื้อลดลงแนวโน้มราคาไก่เนื้ออ่อนตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อนเหนือบน ราคา  31-32 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.4 กก./ตัวเหนือล่าง ราคา 31-32 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.5 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว อีสานบน ราคา  38  บาท อีสานล่าง ราคา 38 บาท

กลาง-ออก-ตก : ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศ พ.ร.ก ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวน การซื้อขายชลอตัว กำลังซื้อลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคกลาง  : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 29-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 30-31 บาท แนวโน้มราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 30-31 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคใต้  : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวม ราคาอ่อนตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อนใต้บน 28-30 บาท   ใต้ล่าง 30-31 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรี ที่ 3.40  บาท/ฟอ

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 31 มีนาคม 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 23-30 มีนาคม 63  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง ราคาลดลง 2-4 บาท  จากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน โรค COVID -19 เลิกจ้างงาน ประชาชนกลับต่างจังหวัด  แรงงงานต่างชาติกลับประเทศพม่า,ลาว กัมพูชา จำนวนมากการบริโภคลดลงอย่างชัดเจน  ช่วงกลางพระที่แล้วปิดด่านส่งออกสุกรที่เวียดนาม   ส่งผลให้การส่งออกลดลง ราคาสุกรส่งออกเขมรลดลง 4-5 บาท/ก.ก.  ปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศเริ่มใหญ่ขึ้น (น้ำหนัก 108-114 กก./ตัว) แรงซื้อเพื่อการส่งออกลดลงจึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง  และกำลังซื้อในพื้นที่ก็ลดลงเช่นกันช่วงกลางพระ แรงซื้อจากการส่งออกลดลง  ราคาพระที่ผ่านมา 70-76 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-49 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงแต่กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดีช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง      ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-74 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดีช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-70 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มสะสม แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง จากการส่งออกเขมรลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-74 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ลดลง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสมแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-70 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อนถึงลง    เพราะไม่สามารถส่งออกไปเขมรได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 63-71 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)