สถาการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 24 ตุลาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  24 ตุลาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อภาพรวมราคาเริ่มขยับปรับตัวสูงขึ้น

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมลดลง    ตลาดเริ่มฟื้นตัว  แต่ปริมาณชิ้นส่วนยังคงมีมากจากสต็อกเก่าสะสม สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงที่  44-45 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มลดลง  ตลาดเริ่มฟื้นตัว  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  43-45 บาท  ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเริ่มลดลง   ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ  แนวโน้มราคแข็ง

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแข็ง  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง     แนวโน้มราคายืนแข็ง

อีสานบน ราคา 49-50  บาท,ไก่เล็ก   53-54 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  49-50 บาท,ไก่เล็ก 53-54 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับตัวสูงขึ้น    ปริมาณตัวและน้ำหนัก สะสมน้อยลง   ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง    ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   43-47 บาท

ตก      ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ภาคใต้ :ภาพรวมราคายืน ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อ กลับมา แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  50-52 บาท

ใต้ล่าง 50-52 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 24 ตุลาคม  2565

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 18-23 / 10 ราคาประกาศยืน    ขายจริงราคายืนจากพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  แต่ช่วงนี้ปลายฤดูฝน มีฝนตกลดลง   ยกเว้นภาคใต้ยังมีฝนตกชุกและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภค   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ทรงตัวจากการบริโภคที่ลดลง    แต่เริ่มดีขึ้นจากฝนตกลดลงเข้าสู่ฤดูหนาว มีเทศกาลงานบุญและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น    สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ขายจริง ราคายืนแข็ง

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนแข็ง  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมลดลง   จากกำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น   ฝนตกและน้ำท่วมลดลง ไม่มีการส่งออกไปจีน ราคาพระที่ผ่านมา 106 -108 บาท  น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ปรับขึ้น 2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  ไม่มีการส่งออก    แต่กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมอยู่    ราคาพระที่ผ่านมา 102-105 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  115-117 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังพอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 102-106 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 106-108 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง     80 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ทรงตัว    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการลดลง   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาเพิ่มขึ้น   คาดว่าพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  102-106 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันและ    อ่าวไทย  ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-104 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 73-75 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)