สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 23 สิงหาคม  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวเล็กน้อย

ภาพรวม : ราคาทรงตัวมีอ่อนตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมีเพิ่มขึ้นทำให้มีการตัดไก่ใหญ่ออกเป็นล็อตๆในพื้นที่   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนเล็กน้อย อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนัก ยังคงมีส่วนเกิน  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   39-40 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-40 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย     โรงเชือดยังคงผลิตได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน   ปริมาณตัวมีสะสมมี   แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคกลาง    21-24 บาท

ภาคตะวันออก  23-24 บาท 

ภาคตะวันตก    22-24 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาอ่อนเล็กน้อย      ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสะสม  มีการระบายไก่ส่วนเกินเล็กน้อย   แนวโน้มราคายืน ใต้บน 25-26 บาท ใต้ล่าง 24-26 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีราคา ที่ 3.70 – 3.80  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16  สิงหาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-22 / 8 ราคายืนอ่อน แต่ราคาขายในพื้นที่  ที่สูงอยู่ปรับลดลง  2-4 บาท ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   จากปัญหา covid-19 ที่ล็อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ  มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก  การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน   ภาพรวมการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น  1,900 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้ว  แนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ   ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น      พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลว่าปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น     แต่ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้นแนวโน้มพระที่ 23 / 8 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงปรับลง 2- 4 บาท ตามภาวะตลาด

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2-4 บาท  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นลดลง การส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น   ราคาพระที่ผ่านมา 60 -74  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-30 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2-4 บาท     ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลงกำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 60 -68  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม 115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 22-30 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกลดลง ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  62-68 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท       

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แต่ปรับลงราคาที่ขายในพื้นที่ 2 บาท  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อยพระที่ผ่านมา 64-71 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 18-22 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับลง 2-4 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก พ่อค้ามีความต้องการทรงตัวแต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 15-20 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลง 2-4 บาท   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น    เนื่องจากการบริโภคลดลง  จากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับลง 2-4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  60-68 บาท น้ำหนัก 115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)