สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ 13 กันยายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 13 กันยายน  2564

ไก่เนื้อ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว 

ภาพรวม : มีปรับราคาแข็งขึ้นในเขตภาคใต้เนื่องจากปริมาณตัวและน้ำหนักน้อยลง   โรงเชือดเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการบางแห่ง แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ปริมาณตัวและน้ำหนักตัวยังคงมี   สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคายืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-29 บาท ปริมาณการเข้าเลี้ยงลดลง การบริโภคยังไม่ดี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อยู่ที่   27-28 บาท   ปริมาณและน้ำหนักส่วนเกินเริ่มลดลง  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณและน้ำหนักสะสมมี    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 34-35 บาท,ไก่เล็ก   37-38 บาท

อีสานล่าง ราคา 35-36 บาท,ไก่เล็ก 39-41 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ราคาทรงตัว     ปริมาณตัวและน้ำหนักเกิน  ยังพอมี  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน ภาคกลาง    20-23 บาท ภาคตะวันออก  23-26 บาท ภาคตะวันตก    21-22 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น      ปริมาณตัวและน้ำหนักลดลง   ไก่ส่วนเกินมีเล็กน้อย  โรงเชือดเริ่มกลับมาทำการปกติ  แนวโน้มราคายืน ใต้บน 28-30 บาท ใต้ล่าง 28-32 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 28 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.00 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.90-4.00  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16  สิงหาคม 2564

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-13 / 9 ราคายืนอ่อน  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศยังไม่ดีขึ้น จากปัญหาcovid-19 ที่ล๊อคพื้นที่กรุงเทพฯ,ปริมณฑลและจังหวัดพื้นที่สีแดงเข็ม รวม 29 จังหวัด ประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัดพร้อมกับนำเชื้อ covid-19 ไปแพร่กระจายในต่างจังหวัด จนมีปัญหาระบาดไปทั่วประเทศ มีผลต่อการบริโภคลดลงอย่างมาก  แม้จะเริ่มคลายล๊อคบ้างแล้วก็ตาม การส่งสุกรออกต่างประเทศ เขมร,จีน  ภาพรวมการส่งออกลดลงเป็น  800 ตัว/วัน เพิ่มขึ้นจากพระที่แล้วแนวโน้มปริมาณและราคาส่งออกทรงตัวในจำนวนที่ต่ำ ส่งผลให้สุกรเหลือสะสมและ น.น.เพิ่มขึ้น  พ่อค้าภายในประเทศมีความต้องการลดลงแต่ยังมีความกังวลว่าปริมาณสุกรข้างหน้าจะมีหรือไม่   ฟาร์มพร้อมใจกันยืนราคาขาย ถ้าลงราคาอีกคงไม่ทำให้ปริมาณขายสุกรเพิ่มขึ้น     ปัญหา covid-19 ที่มีการระบาดมากขึ้นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล   งดกิจกรรม,ปิดตลาดและโรงฆ่าสุกรยังเปิดดำเนินการไม่เต็มที่  สุกรเหลือสะสมในฟาร์มและ น.น.เพิ่มขึ้น แนวโน้มพระที่ 14 / 9 ราคาประกาศยืน  แต่ขายจริงยืนตามราคาที่ขายพระที่ผ่านมา

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือ  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง  การส่งออกไปจีนทรงตัวราคาพระที่ผ่านมา 58 -70  บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-28 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสมมีการส่งออกลดลง กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 52 -63  บาท น้ำหนักเริ่มสะสม  115-118 กก. แม่คัดทิ้ง 22-30 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสม   กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง   การส่งออกลดลงราคาพระที่ผ่านมา  ราคา  56-62 บาท น้ำหนัก 112-118กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน      

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  จำนวนตัวและ น.น. ทรงตัว   มีการส่งออกได้เล็กน้อย   พระที่ผ่านมาราคา 60-67 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกพ่อค้ามีความต้องการทรงตัว แต่ไปรับสุกรจากนอกพื้นที่ที่ราคาต่ำกว่า   คาดว่าพระใหม่ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  56-62 บาท น้ำหนัก 108-112 กก. แม่คัดทิ้ง 20-25 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน   แต่ปริมาณตัวและน.น.สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวที่ลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  54-65 บาท น้ำหนัก 115-120 กก. แม่คัดทิ้ง 10-15 บาท

 

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)