สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 14.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 34 บาท/กก.

ภาพรวม :   สัปดาห์ที่ผ่านมาการบริโภคยังไม่ดีนักทำให้ปริมาณและน้ำหนักทรงตัว แนวโน้มราคาไก่เป็นสัปดาห์นี้ยืนอ่อน เนื่องจากสภาวะโรคระบาด มีผลต่อกำลังการซื้อของกลุ่มบริโภค

เหนือ   :  สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาอ่อนตัว น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.4 กก./ตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัว เหนือบน ราคา  32-33 บาท, เหนือล่าง ราคา 33-34 บาท

อีสาน  :   สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ยังยืนอ่อน อีสานบน ราคา  38  บาท, อีสานล่าง ราคา 37-38 บาท

กลาง-ออก-ตก สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวถึงอ่อน

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 31-32 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวถึงอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 31-32 บาท ปริมาณ-น้ำหนักปกติ ราคาอ่อนตัวบางพื้นที่

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 31-32 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวถึงอ่อน

ภาคใต้ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อลดลง เหตุจากการท่องเที่ยวที่ลดลง  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวถึงอ่อน ใต้บน 33-36 บาท   ใต้ล่าง 34-36 บาท

ไข่ไก่  :   ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด: ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.20  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 16 มีนาคม 2562

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 8-15/3 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น     จากการจัดกิจกรรมงานบวช,งานแต่ง   แต่โรงเรียนมัธยมปิดเทอม แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ปิดเทอม     ปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศเริ่มลดลง(น้ำหนัก 105-110 กก./ตัว)และแรงซื้อเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น  จึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่นี้สามารถปรับขึ้นได้

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง  แต่กำลังซื้อในพื้นที่ก็ลดลง  ได้แรงซื้อจากการส่งออกมาทดแทน  ราคาพระที่ผ่านมา 71-78 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้นได้

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงแต่กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี  ได้แรงซื้อจากการส่งออกมาทดแทน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-74 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 52-54 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงแต่กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี  ได้แรงซื้อจากการส่งออกมาทดแทน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 68-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับได้  จำนวนตัวและ น.น.ลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้นได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-73 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นได้  การบริโภคในพื้นที่ลดลง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มขาด   แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้นได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-72 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นได้  แต่ปริมาณตัวยังมาก เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ปรับราคาขึ้นได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 62-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)