สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 23มีนาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

ไก่เนื้อราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 12.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 34 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มโดยทั่วไปปรับอ่อนตัวลง จากสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งกระทบการจับจ่ายของผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารแนวโน้มราคาอ่อนตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาอ่อนตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวเหนือบน ราคา  31-32 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.4 กก./ตัวเหนือล่าง ราคา 31-32 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.5 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทรงตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ยังยืนอ่อนอีสานบน ราคา  38  บาท, อีสานล่าง ราคา 37-38 บาท

กลาง-ออก-ตก : จากสถานการณ์โรค Covid-19 ฉุดการบริโภคและกำลังซื้อให้ลดลง โดยรวม ปรับราคาลดลง 1-2 บาท แนวโน้มราคาสัปดาห์นี้อ่อนตัว

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 30-31 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 30-31 บาท แนวโน้มราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 30-31 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาทรงตัวถึงอ่อน

ภาคใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากกำลังซื้อลดลง เหตุจากโรคระบาด  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวใต้บน 30-32 บาท   ใต้ล่าง 30-34 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีที่ 3.20  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-22 มีนาคม 2563 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเริ่มดีขึ้น   จากการจัดกิจกรรมงานบวช,งานแต่ง และโรงเรียนมัธยมปิดเทอม (มหาวิทยาลัยยังไม่ปิด)  ช่วงกลางพระปิดด่านส่งออกสุกรที่เวียดนาม   ส่งผลให้การส่งออกลดลงราคาสุกรส่งออกเขมรลดลง 4-5 บาท/ก.ก.  ปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศทรงตัว (น้ำหนัก 105-110 กก./ตัว) แต่แรงซื้อเพื่อการส่งออกลดลงจึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลง  แต่กำลังซื้อในพื้นที่ก็ลดลง  ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลงราคาพระที่ผ่านมา 71-78 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

 

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงแต่กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 72-77 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 54-56 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ลดลงแต่กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 72-74 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับได้  จำนวนตัวและ น.น.ลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลง จากการส่งออกเขมรลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 69-73 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นได้  การบริโภคในพื้นที่ลดลง    ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มขาด  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ยืนอ่อนถึงลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 71-74 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาขึ้นได้  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวแนวโน้มพระใหม่ราคายืนอ่อนถึงลง    เพราะไม่สามรถส่งออกไปเขมรได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 68-73 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 44-48 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)