สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  6 เมษายน  2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 8.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 33 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ปรับตัวลงมาก ตลาดขายสินค้าต่างๆที่มี หยุดกิจกรรมการขายในหลายๆพื้นที่ ลูกค้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อกลุ่มร้านอาหาร ร้านตามสั่ง หมูกะทะ อื่นๆ ยอดขายลดลงกว่า 40-70% บางแห่งถึงกับหยุดขาย ปริมาณตัวไก่เนื้อเกินไซส์สะสมมากขึ้นมีการเก็บไก่สวนเกินเข้าห้องเย็นต่อเนื่อง ตลาดขาดสภาพคล่องมากขึ้น แนวโน้มราคาไก่เนื้ออ่อนตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นปรับตัวลง 7 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน เหนือบน ราคา  24-25 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.5 กก./ตัว เหนือล่าง ราคา 25-27 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.3-2.5 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาปรับตัวลง อีสานบน ราคา  38  บาท อีสานล่าง ราคา 36 บาท

กลาง-ออก-ตก : จากการประกาศเคอร์ฟิว ส่งผลให้ตลาดซื้อขายชลอตัวมาก ราคาไก่ปรับตัวลงทุกพื้นที่ 4-5 บาท ไก่น้ำหนักเกินไซส์สะสมมากขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน

ภาคกลาง  : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 23-25 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 25-27 บาท แนวโน้มราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 24-25 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคใต้  : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวม ราคาอ่อนตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน ใต้บน 26-28 บาท   ใต้ล่าง 28-29 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรี ที่ 3.50  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 7 เมษายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 31-6 /4 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ราคาลดลง 2-4 บาท  จากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน โรค COVID -19 เลิกจ้างงานประชาชนกลับต่างจังหวัด  แรงงงานต่างชาติกลับประเทศพม่า,ลาว,กัมพูชา จำนวนมาก  การบริโภคลดลงอย่างชัดเจน  ช่วงกลางพระมีข่าวจะเปิดด่านเขาดิน จ.สระแก้ว เพื่อส่งออกสุกร  ฟาร์มสุกรเริ่มแข็งราคาไม่ยอมขายสุกร   แต่ยังเปิดด่านไม่ได้ตามที่มีข่าว   ปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศเริ่มใหญ่ขึ้น (น้ำหนัก 108-115 กก./ตัว)  แรงซื้อเพื่อการส่งออกลดลง  จึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ 7/4  ราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ก็ลดลง  ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.   ราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 44-48 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-72 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 50-52 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง2-4บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลืสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง 30%    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-68 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 4บาท

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่  ลดลง 4 บาท จากการส่งออกเขมรลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 65-72 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ลดลง 30%   ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลดลง4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-68 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-45 บาท

ใต้ :   ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาลดลง 4 บาท    เพราะไม่สามารถส่งออกไปเขมรได้ แต่มาขายเขตตะวันตก ทำให้ราคาเขตตะวันตกลงตามปริมาณสุกรที่ส่งตลาดเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60 -68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  40 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)