สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

สถานกราณ์ราคา ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

ไก่เนื้อราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 6.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 33 บาท/กก.

ภาพรวม: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ปรับตัวลงมาก หลายพื้นที่หยุดการขาย ปริมาณตัวไก่เนื้อเกินไซส์สะสมมากขึ้น น้ำหนักเกิน 3 กก.ขายออกได้ช้ามาก   มีการเก็บไก่สวนเกินเข้าห้องเย็นอย่างต่อเนื่อง ตลาดขาดสภาพคล่องมากขึ้นแนวโน้มราคาไก่เนื้ออ่อนตัว

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นปรับตัวลง 4 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อนเหนือบน ราคา  20-21 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.5-2.6 กก./ตัวเหนือล่าง ราคา 22-25 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.6-2.8 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคาปรับตัวลงอีสานบน ราคา  35  บาท อีสานล่าง ราคา 30-36 บาท

กลาง-ออก-ตก : ตลาดซื้อขายชลอตัวมาก ราคาไก่ปรับตังลงทุกพื้นที่ ไก่น้ำหนักเกินไซส์สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน                   

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 21-24 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 23-25 บาท แนวโน้มราคาอ่อนตัว

ภาคตะวันตก :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 22-24 บาท ปริมาณและน้ำหนักจับออกปกติ แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวม ราคาอ่อนตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ใต้บน : 20-22 บาท   ใต้ล่าง 26-27 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรี ที่ 3.40  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 15 เมษายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 7-14 /4 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศลดลง   ราคาลดลง 2-4 บาท  จากการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน โรค COVID -19เลิกจ้างงาน ประชาชนกลับต่างจังหวัด  แรงงานต่างชาติกลับประเทศพม่า,ลาว,กัมพูชา จำนวนมาก  การบริโภคลดลงอย่างชัดเจน  ช่วงกลางพระมีข่าวจะเปิดด่านเขาดิน จ.สระแก้ว เพื่อส่งออกสุกร  เริ่มเปิดด่านให้ส่งออกได้ 15/4 ส่งออกไปได้ 620 ตัว/วัน แต่ยังไม่มีผลต่อราคาสุกรที่กำลังปรับราคาลดลง   ปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเฉลี่ยทั่วประเทศเริ่มใหญ่ขึ้น (น้ำหนัก 108-115 กก./ตัว)  แรงซื้อเพื่อการส่งออกลดลง  จึงส่งผลให้ทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ 15/4  ราคาปรับตัวลดลง 4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ก็ลดลง  ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้น แต่ต้องการสุกร น้ำหนักมากกว่า 120 ก.ก. ราคาพระที่ผ่านมา 63-66 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 41-46 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ไม่ดี    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60-70 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 2-4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง 30% ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกลดลง   ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 60-65 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-45 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลง 4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 4 บาท  จำนวนตัวและน้ำหนัก เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่  ลดลง 4 บาท จากการส่งออก  เขมรเริ่มส่งออกได้ แต่ยังไม่ทำให้ราคาปรับขึ้นได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 63-65 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-45 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ลดลง 30%   ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสม  มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทำให้ปริมาณสุกรในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาไม่สามารถยืนได้ แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาลดลง 4 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 59-65 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-44 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว แนวโน้มพระใหม่ราคาลดลง 4 บาท    เพราะไม่สามารถส่งออกไปเขมรได้ แต่มาขายเขตตะวันตก ทำให้ราคาเขตตะวันตก ลงตามปริมาณสุกรที่ส่งตลาดเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 56 -65 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  40 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)