สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 เมษายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 6.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 31 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม โดยทั่งไปราคายืนอ่อน  การบริโภคโดยรวมยังไม่เพิ่มขึ้นแนวโน้มราคาไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นปรับตัวขึ้น 3 บาท  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนเหนือบน ราคา  23-24 บาท  ไก่ใหญ่ 3.0 กก./ตัวเหนือล่าง ราคา 24-26 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.6 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เป็นราคายืนอีสานบน ราคา  35  บาท อีสานล่าง ราคา 30-35 บา

กลาง-ออก-ตก : ตลาดซื้อขายชลอตัวมาก ราคาไก่ปรับตัวลงทุกพื้นที่ ไก่น้ำหนักเกินไซส์สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อน                   

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 21-23 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 21-23 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 22-24 บาท ปริมาณและน้ำหนักเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัว

ภาคใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวม ราคาทรงตัว น้ำหนักเฉลีย 2.4 – 2.5 กก./ตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อนใต้บน 23-24 บาท   ใต้ล่าง 22-24 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรี ที่ 3.30  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 21 เมษายน 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 15-20 เมษายน 2563 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทรงตัวในทิศทางที่ดีขึ้น   แต่ราคายังลดลง 2-4 บาทจากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย  การเลิกจ้างงาน ประชาชนกลับต่างจังหวัด  แรงงานต่างชาติกลับประเทศพม่า,ลาว,กัมพูชา จำนวนมากยังเหมือนเดิม   แต่การส่งออกสุกร  เริ่มเปิดด่านให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เป็น 3,500-4,500 ตัว/วัน ภาพการส่งออกเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก  ฟาร์มและสมาคมฯ จึงพร้อมใจกันผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 21 เมษายน 2563  =  2-4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มใหญ่  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัวช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกรน้ำหนักมากกว่า 120 ก.ก.   ราคาพระที่ผ่านมา 61-65 บาท น้ำหนัก 105-110 กก.แม่คัดทิ้ง 48-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 2-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 56-69 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 48-52 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเหลือสะสม  กำลังซื้อในพื้นที่ลดลง 30% ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 56-58 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-47 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมา ราคาปรับลดลง 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนัก เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ ราคาปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท จากการส่งออก เขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น ทำให้ราคาปรับขึ้นได้ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 57-62บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-47 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาลดลง 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ลดลง 30%   ปริมาณสุกรขุนในพื้นเริ่มเหลือสะสมมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก ทำให้ปริมาณสุกรในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาไม่สามารถยืนได้    แต่ปลายพระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นการส่งออกมีความชัดเจนฟาร์มและสมาคมฯ จึงร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น 4 บาท พระนี้ 21 เมษายน เพราะราคาเขตนี้ต่ำมากๆราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 55-60 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 46-47 บาท

ใต้ :  ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมา ปรับราคาลดลง 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยวแนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น  4 บาท    เพราะไม่สามารถส่งออกไปเขมรได้ แต่มาขายเขตตะวันตก ทำให้ราคาเขตตะวันตกลงตามปริมาณสุกรที่ส่งตลาดเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 52 -62 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  35-38 บาท

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)