สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 27เมษายน 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 6.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 31 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม โดยทั่วไปราคายืนอ่อน  การบริโภคโดยรวมยังไม่เพิ่มขึ้นแนวโน้มราคาไก่เนื้อยืนอ่อน

เหนือ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณบริโภคยังไม่เพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน เหนือบน ราคา  23-24 บาท  ไก่ใหญ่ 3.0 กก./ตัว เหนือล่าง ราคา 24-26 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.6 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อีสานบน ราคา  35-36  บาท อีสานล่าง ราคา 30-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ราคาไก่ปรับตัวลงทุกพื้นที่ ไก่น้ำหนักเกินไซส์สะสมมากขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 21-23 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคตะวันออก: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวอยู่ที่ 21-23 บาท แนวโน้มราคายืนอ่อน

ภาคตะวันตก สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 22-24 บาท ปริมาณและน้ำหนักเพิ่มขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อน

ภาคใต้ :สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวม ราคาอ่อนตัว น้ำหนักเฉลีย 2.4 – 2.5 กก./ตัว  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนอ่อนใต้บน 23-23 บาท   ใต้ล่าง 22-23

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.20  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 29 เมษายน 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-28 /4 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทิศทางที่ดีขึ้น  ราคาปรับเพิ่มขึ้น  2-4 บาท จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย    แต่การเลิกจ้างงานประชาชนกลับต่างจังหวัด  แรงงงานต่างชาติกลับประเทศพม่า,ลาว,กัมพูชา จำนวนมาก ยังเหมือนเดิม   การส่งออกสุกรเปิดด่านให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เป็น 4,700 ตัว/วัน และต้นเดือนพ.ค.มีข่าวเปิดด่านส่งออกทุกด่าน   คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นภาพการส่งออกเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น   มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก  ฟาร์มและสมาคมฯ จึงพร้อมใจกันผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 29/4 อีก 2-4 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-3 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มใหญ่  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.   ราคาพระที่ผ่านมา 62-68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 40-41 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2- 4 บาท

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60-68 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2-4 บาท

กลาง: สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัวในทิศทางที่ดีขึ้น    ช่วงกลางพระแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 60-65 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 4บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับเพิ่มขึ้น 2- 4 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่  ราคาปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้นทำให้ราคาปรับขึ้นได้ 2-4บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 61-65บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 36-40  บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ทรงตัวทิศทางเพิ่มขึ้น   ปริมาณสุกรขุนในพื้นพอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทำให้ปริมาณสุกรในตลาดลดลงจากพระที่ผ่านมา 30%    แต่พระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นการส่งออกมีความชัดเจนฟาร์มและสมาคมฯ จึงร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น 4 บาท พระนี้ 29/4  เพราะราคาเขตนี้ต่ำมากๆๆ

ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 59-65 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 36-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 2- 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น  4 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ในปริมาณที่ลดลง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 56 -65 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  30 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)