สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

ไก่เนื้อ :  ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 6.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 31 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับราคาขึ้น  การบริโภคและกำลังซื้อเริ่มกลับมา  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาคงตัวที่ในภาคเหนือบน ปรับตัวขึ้นในภาคเหนือล่าง แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืนแข็ง เหนือบน ราคา  23-24 บาท  ไก่ใหญ่ 3.0 กก./ตัว เหนือล่าง ราคา 26-27 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.6 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อีสานบน ราคา  35-36  บาท อีสานล่าง ราคา 30-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป ปริมาณตัวไก่เนื้อลดลง ไก่น้ำหนักเกินไซส์ยังมีในบางพื้นที่ปริมาณไม่มาก  กำลังซื้อเริ่มดีขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง          

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 23-24 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 23-25 บาท แนวโน้มราคายืนแข็ง

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับราคาขึ้น ราคาอยู่ที่ 23-24 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาแข็งตัวขึ้นมาเล็กน้อย มีการลดปริมาณการเข้าเลี้ยง ไก่เกินไซร์ลดลง แนวโน้มราคายืน ใต้บน 25-27 บาท   ใต้ล่าง 26-28 บาท

ไข่ไก่  : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด  :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.20  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 6 พฤาภาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 29-5 /5 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทิศทางที่ดีขึ้น  ราคาปรับเพิ่มขึ้น  2-4 บาท   จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย  ภาคการจ้างงานเริ่มดีขึ้น บริษัทเริ่มเปิดให้ทำงาน ร้านค้าและกิจการต่างๆ  ตลาดนัด  เปิดให้บริการตั้งแต่ 3 พ.ค. ทำให้ยอดขายสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้น   การส่งออกสุกรเปิดด่านให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เป็น 5,000 ตัว/วัน   คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ภาพการส่งออกเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น   มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก  ฟาร์มและสมาคมฯ จึงพร้อมใจกันผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 6/5 อีก 2 บาท

เหนือ : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-3 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น้ำหนักเริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น้ำหนักมากกว่า 120 ก.ก. ราคาพระที่ผ่านมา 64-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2 บาท

อีสาน ; สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-70 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-69 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับเพิ่มขึ้น 2- 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนัก เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้นทำให้ราคาปรับขึ้นได้ 2 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 65-69 บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40  บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 4 บาท  การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นช่วงปลายพระ   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวเท่าพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้น การส่งออกมีความชัดเจน  ฟาร์มและสมาคมฯ จึงร่วมใจกันผลักดันราคาขึ้น 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 64-69 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 2- 4 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท    แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 60 – 68 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  31 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)