สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ไก่เนื้อ  :  ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 6.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 31 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับราคาขึ้น  การบริโภคและกำลังซื้อเริ่มกลับมา  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อปรับขึ้น

เหนือ: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ปรับตัวขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็งเหนือบน ราคา  27-28 บาท  ไก่ใหญ่ 3.0 กก./ตัวเหนือล่าง ราคา 29-30 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.6 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน อีสานบน ราคา  35-36  บาท อีสานล่าง ราคา 30-35 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวไก่เนื้อลดลง ไก่น้ำหนักเกินไซส์ยังมีในบางพื้นที่ปริมาณไม่มาก  กำลังซื้อเริ่มดีขึ้น

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 25-27 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 27-28 บาท ตัว แนวโน้มราคาแข็ง

ภาคตะวันตก : สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับราคาขึ้น ราคาอยู่ที่ 23-25 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาขึ้น

ภาคใต้: ภาพรวมราคาแข็งตัวขึ้น 2-3 บาท ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น มีการลดปริมาณการเข้าเลี้ยง แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 27-30 บาท  ใต้ล่าง 26-28 บาท 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.20  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 14 พฤษภาคม 2563

ภาพรวม :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 6-13 /5 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทิศทางที่ดีขึ้น  ราคาปรับเพิ่มขึ้น  2 บาท   จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย  ภาคการจ้างงานเริ่มดีขึ้น บริษัทเริ่มเปิดให้ทำงาน ร้านค้าและกิจการต่างๆ  ตลาดนัด  เปิดให้บริการตั้งแต่ 3 พ.ค. ทำให้ยอดขายสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้น   การส่งออกสุกรเปิดด่านให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้น เป็น 5,700 ตัว/วัน   คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นภาพการส่งออกเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น   มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก  ฟาร์มบางเขตยืนราคา รอดูการปลดล๊อค ระยะที่2ของรัฐบาล  บางเขตที่ราคายังต่ำอยู่จะผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 14/5 อีก 1-2 บาท

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มเล็ก  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก.   ราคาพระที่ผ่านมา 65-72 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-40 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว    แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-72 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

กลาง  :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ  กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น   มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-70 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่  ราคายืน

ตะวันออก :  ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท  จำนวนตัวและ น.น. เริ่มสะสม   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่   จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น  แต่ราคาขึ้นมาพอสมควรจึงยืนราคา  รอดูการตอบรับตลาดช่วงปลดล๊อคภาครัฐราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 67-70บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40  บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 2 บาท  การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นช่วงปลายพระ   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ   มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวเท่าพระที่แล้ว     แต่พระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นการส่งออกมีความชัดเจน    ฟาร์มรอการตอบรับตลาดช่วงปลดล๊อคภาครัฐ จึงขอยืนราคาก่อน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-69 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 2 บาท  แต่ปริมาณตัวยังมาก    เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว  แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท  เนื่องจากราคายังต่ำอยู่  แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 62-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  35 บาท

 

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)