สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 11 เมษายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหน้าฟาร์มส่วนใหญ่ยืนราคา มีแกว่งตัวเล็กน้อยในบางพื้นที่

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมยังไม่มี    ตลาดชะลอตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่กระทบมาก    สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ยืนขายจริงอยู่ที่   40-42 บาท ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมไม่มีไก่ในพื้นที่มีการระบาดเรื่องโรค  การบริโภคเนื้อไก่เริ่มดีขึ้น  แนวโน้ม    สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาถฃรถใหญ่ย่อตัวลงเล็กน้อย ราคาอยู่ที่  40-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวในบางพื้นที่   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดมีความคล่องตัวการบริโภคเพิ่มมากขึ้น  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-52 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  44-45 บาท,ไก่เล็ก 50-51 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาทรงตัว  ปริมาณตัวและน้ำหนักไก่ยังไม่มีสะสม    แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง  ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ออก   ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ตก   ราคาอยู่ที่   40-42 บาท            

ใต้บน : ภาพรวม ราคาปรับลดลง เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศิลอด เดือนรอมฎอน  ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่ เริ่มมีเหลือ  ตลาดชลอตัว  แนวโน้มราคายืน

ใต้บน  40-43 บาท ใต้ล่าง 40-43 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 3.80 – 3.90  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 24 เมษายน 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 16-23 / 4 ราคาประกาศปรับขึ้น 4 บาท  แต่เขต เหนือ ปรับขึ้น 2 บาทที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากช่วงเทศกาล  ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นและปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ   เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภค ฟาร์มจึงพร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุน พระใหม่ 24/4 สุกรขุนราคาปรับขึ้น 2 บาท

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 98-99  บาทน้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 75-78 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น2 บาท

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา 94-96 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 96-98 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 96-98 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  96-98 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 75 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  92-96 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)