สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 2 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่มาราคาส่วนใหญ่ยืนราคา    

ภาพรวม :มีอ่อนราคาบ้าง ในส่วนการตัดไก่ส่วนเกินจากภาคโรงเชือดงที่ติดวันหยุดหลายวัน   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมีแต่ไม่มากนัก        ตลาดชะลอตัวเล็กน้อย      สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   40-41 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  ราคาอยู่ที่  40-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแก่วงตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวและน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดยาว ตลาดและกำลังบริโภคชะลอตัว แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคทรง

กลาง : ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ออก :  ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ตก :  ราคาอยู่ที่   40-41 บาท  

ใต้บน : ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่เริ่มน้อย   กำลังการบริโภคเริ่มกลับมา   แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  47-48 บาท ใต้ล่าง 47-48 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.50 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 30 เมษายน 2565      

ภาพรวม  :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 24-29 / 4 ราคาประกาศปรับขึ้น 2 บาท  แต่เขต เหนือ ปรับขึ้น 2 บาทที่ราคายังต่ำอยู่   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากช่วงเทศกาล    ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นและปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ   เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภค ฟาร์มจึงพร้อมใจกันปรับราคาสุกรขุน พระใหม่ 30/4 สุกรขุนราคาปรับขึ้น 2 บาทเขตที่ยังขายราคาต่ำ      

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 99-102 บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา 96-98 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 78-80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 98-100 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 78 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 98-100 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 78 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาทราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-100 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 78 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม    เนื่องจากการบริโภคลดลง     แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 2 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  94-98 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 65-70 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)