สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 9 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่มาราคาส่วนใหญ่ราคายืน         

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมีแต่ไม่มากนัก        ตลาดและกำลังบริโภค ชะลอตัวเล็กน้อย      สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   40-41 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  ราคาอยู่ที่  40-43 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคายืน

อีสาน : ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี    ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาแก่วงตัวเล็กน้อย   ปริมาณตัวและน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดยาว   ตลาดและกำลังบริโภคชะลอตัว   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาทรง          

กลาง    ราคาอยู่ที่   40-41 บาท

ออก     ราคาอยู่ที่   40-42 บาท

ตก        ราคาอยู่ที่   40-41 บาท            

ใต้บน : ภาพรวมราคายืน      ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่เริ่มน้อย   กำลังการบริโภคดีขึ้นหลังจบเทศกาลศีลอด เริ่มมีเพื่อนบ้านสั่งไก่มากขึ้น  แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  47-48 บาทใต้ล่าง 48-49 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 30 เมษายน 2565      

ภาพรวม  :  ในช่วงพระที่ผ่านมา 30-7 / 5 ราคาประกาศปรับขึ้น 2 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19    ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้นมาก  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ   ฟาร์มจึงพร้อมใจกันทยอยปรับราคาสุกรขุนในพระที่ผ่านมา  แต่พระใหม่ 8/5 นี้ สุกรขุนราคาปรับขึ้น 4 บาท    เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น 

เหนือ :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 101-104 บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

อีสาน :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา 100-102 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 100-102 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 100-104 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 4 บาท

ตะวันตก :  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  100-102 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ :   ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคดีขึ้นจากการท่องเที่ยว    แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับขึ้น 4 บาท   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  98-102 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)