สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 23 พฤษภาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ที่มาราคาส่วนใหญ่ราคาแข็ง     

ภาพรวม :ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มน้อย        ตลาดและกำลังบริโภค เริ่มมีกำลังซื้อกลับมา       สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   42-43 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนยืนแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย  ราคาอยู่ที่  43-44 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคยืนแข็ง

อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดและกำลังบริโภคดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

กลาง    ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ออก      ราคาอยู่ที่   42-43 บาท

ตก         ราคาอยู่ที่   42-43 บาท           

ใต้บน : ภาพรวมราคายืน  ปริมาณตัวออก และน้ำหนักไก่เริ่มน้อย   กำลังการบริโภคดี  แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  47-48 บาท ใต้ล่าง 48-50 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565      

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 15-22 / 5 ราคาประกาศยืน  ขายจริงปรับขึ้น 4 บาท   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  ฟาร์มพร้อมใจกันทยอยปรับราคาสุกรขุนในพระที่ผ่านมา  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกร ปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการบริโภคทรงตัว ฟาร์มจึงพร้อมใจกัน ยืนราคาขาย พระใหม่ 23/5

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท ที่ราคายังต่ำอยู่    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่เริ่มดีขึ้น    ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก กำลังซื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 107-110 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  จำนวนตัวและ น้ำหนัก ทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 106-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 80 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 4 บาท  แต่ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมลดลง    เนื่องจากการบริโภคดีขึ้นจากการท่องเที่ยว    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  106-108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 70-75 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)