สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 6 มิถุนายน

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  6 มิถุนายน 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์ผ่านมาราคาปรับตัวขึ้น       

ภาพรวม : ปริมาณลูกไก่ขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมน้อย        ตลาดและและผู้บริโภคมีกำลังซื้อ เพิ่มมากขึ้น       สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   44-46 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังน้อย  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืนยืนแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้น  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคยืนแข็ง

อีสาน :ภาพรวมราคาคงตัว   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ตลาดเริ่มชะลอตัว  แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 46-47  บาท,ไก่เล็ก   51-53 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  46-47 บาท,ไก่เล็ก 51-52 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดและกำลังบริโภคดีขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

กลาง    ราคาอยู่ที่   44-45 บาท

ออก       ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ตก          ราคาอยู่ที่   44-45 บาท   

ใต้บน :ภาพรวมราคาแข็งขึ้น      ปริมาณตัวออก และน้ำหนักน้อย   กำลังการบริโภคดี  แนวโน้มราคาแข็ง

ใต้บน  53-55 บาทใต้ล่าง 54-55 บาท

ไข่ไก่ :ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.10 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.00 – 4.10  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 14 มิถุนายน 2565      

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 7-13 / 6 ราคาประกาศยืน  ขายจริงยืนเท่าพระที่ผ่านมา   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19 ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกร ปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการบริโภคทรงตัว ฟาร์มจึงพร้อมใจกัน ยืนราคาขาย พระใหม่ 14/6

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท  น้ำหนัก 96-100 กก. แม่คัดทิ้ง 85-90 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว    ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 85-87 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-110 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 85-87 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 108-110 บาท  น้ำหนัก 105-108 กก.  แม่คัดทิ้ง 85-87 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 85-87 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาลดลง 2-3 บาท  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามันทำให้การท่องเที่ยวลดลง  แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  104-108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 80-82 บาท

 

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)