สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์ราคา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 10.50 บาท , ราคาประกาศไก่เนื้อ 32 บาท/กก.

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาไก่เนื้อภาพรวมปรับราคาขึ้น 2-3 บาท  การบริโภคดีขึ้น  สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาไก่เนื้อแข็ง  

เหนือ: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคา ปรับตัวขึ้น แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง เหนือบน ราคา  32-33 บาท  ไก่ใหญ่ 3.0 กก./ตัว เหนือล่าง ราคา 32-33 บาท น้ำหนักเฉลี่ย 2.4-2.6 กก./ตัว

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น อีสานบน ราคา  40-41  บาท อีสานล่าง ราคา 40 บาท

กลาง-ออก-ตก:  ภาพรวมโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น  ปริมาณตัวไก่เนื้อลดลง กำลังซื้อดีขึ้น  แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาขึ้น                 

ภาคกลาง : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 30-31 บาท ราคาแนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาแข็ง

ภาคตะวันออก: สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่ 30-31 บาท ตัว แนวโน้มราคาแข็ง

ภาคตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับราคาขึ้น ราคาอยู่ที่ 29-30 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ราคาขึ้น

ภาคใต้: ภาพรวมราคาแข็งตัวขึ้น ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น มีการลดปริมาณการเข้าเลี้ยง แนวโน้มราคายืนแข็ง ใต้บน 40-42 บาท  ใต้ล่าง 40-42 บาท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 41-42 บาท 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด :  ราคาไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง) ราคาประกาศสหกรณ์สุพรรณบุรีปรับราคาลงมา ที่ 3.30  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 29 พฤษภาคม 2563

ภาพรวม : ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-28 /5 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศทิศทางที่ดีขึ้น ราคายืน บางเขตปรับขึ้น1-2 บาท จากภาวะโรค COVID -19 เริ่มคลี่คลาย ภาคการจ้างงานเริ่มดีขึ้น บริษัทเริ่มเปิดให้ทำงาน ร้านค้าและกิจการต่างๆ ตลาดนัด ทำให้ยอดขายสุกรภายในประเทศเพิ่มขึ้น การส่งออกสุกรเปิดด่านให้ส่งออกได้ 5,900 ตัว/วันลดลงจากพระที่แล้ว คาดว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นภาพการส่งออกเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ฟาร์มเริ่มมั่นใจทั้งการบริโภคภายในและการส่งออก ฟาร์มบางเขตยืนราคา รอดูการปลดล๊อค ระยะที่ 3 ของรัฐบาล บางเขตที่ราคายังต่ำอยู่จะผลักดันราคาสุกรขึ้นในพระหน้า 29/5 อีก 1-2 บาท

เหนือ: สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มทรงตัว น.น.เริ่มเล็ก กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น แรงซื้อจากการส่งออกจีนเพิ่มขึ้นแต่ต้องการสุกร น.น.มากกว่า 120 ก.ก. ราคาพระที่ผ่านมา 67-73 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

อีสาน : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 บาท ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว แรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-73 บาท น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

กลาง:  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ กำลังซื้อในพื้นที่ดีขึ้น มีแรงซื้อจากการส่งออกเพิ่มขึ้น ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-70 น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนแข็ง

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน จำนวนตัวและ น.น. เริ่มลดลง แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระใหม่ จากการส่งออกเขมรเริ่มส่งออกได้มากขึ้นเริ่มส่งผลกับราคาหน้าฟาร์มแข็งตัวขึ้น แต่ราคาขึ้นมาพอสมควรจึงยืนราคา รอดูการตอบรับตลาดช่วงปลดล๊อคภาครัฐ ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 67-70บาท น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อช่วยผู้บริโภคจากโรค Covid-19 การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้นช่วงปลายพระ ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่พอดีกับความต้องการ มีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตกทรงตัวเท่าพระที่แล้ว แต่พระที่ผ่านมาจากการบริโภคเริ่มดีขึ้นการส่งออกมีความชัดเจน ฟาร์มรอการตอบรับตลาดช่วงปลดล๊อคภาครัฐ จึงขอยืนราคาก่อน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 66-69 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 38-40 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับราคาเพิ่มขึ้น 1-2 บาท แต่ปริมาณตัวยังมาก เนื่องจากการบริโภคลดลงจากการท่องเที่ยว แนวโน้มพระใหม่ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1-2 บาท เนื่องจากราคายังต่ำอยู่ แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่ ในปริมาณที่ทรงตัว ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา 63-70 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 35-38 บาท

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)