สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 18 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  18  กรกฎาคม 2565

ไก่เนื้อ :ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคา ยืนแข็ง

ภาพรวม : ปริมาณลูกไก่ยังขาด   ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมไม่มี         ตลาดยังคงมีความต้องการเนื้อไก่ค่อนข้างสูง  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืนแข็ง

เหนือบน :สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งอยู่ที่   50-52 บาท  ปริมาณตัวและน้ำหนักน้อย  ความต้องการในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น  แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

เหนือล่าง :สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  50-52 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคยืนแข็ง

อีสาน :ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี      ไก่เล็กเริ่มปรับราคาสูงขึ้น แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท

กลาง-ออก-ตก : ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาปรับสูงขึ้น   ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มน้อย   ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น   แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

กลาง    ราคาอยู่ที่   50-52 บาท

ออก       ราคาอยู่ที่   51-52 บาท

ตก          ราคาอยู่ที่   51-52 บาท

ใต้บน : ภาพรวมราคาปรับขึ้น ปริมาณไก่ใหญ่ ขาดตลาด ปริมาณลูกไก่ทดแทนมีน้อย     กำลังการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น   แนวโน้มราคาแข็ง

ใต้บน  57-59 บาท ใต้ล่าง 58-60 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.20 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.20 – 4.30  บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 21 กรกฎาคม 2565

ภาพรวม  :ในช่วงพระที่ผ่านมา 13-20 / 7 ราคาประกาศยืน  ขายจริงยืนเท่าพระที่ผ่านมา   ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19 ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกร ปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการบริโภคทรงตัว ฟาร์มจึงพร้อมใจกัน ยืนราคาขาย พระใหม่ 21/7

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 110-112 บาท  น้ำหนัก 95-100 กก. แม่คัดทิ้ง 88-90 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว 112-115 กก. แม่คัดทิ้ง 88-90 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-110 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 87-88 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 87-88บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 87-88 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  104-108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 84-85 บาท

 

หมายเหตุ **ราคาผลิตภัณฑ์เป็นราคาจากการสำรวจหน้าฟาร์ม
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)