สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 25 กรกฎาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  25  กรกฎาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคา ปรับลดลง

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักสะสมเริ่มมี  ตลาดชะลอตัว สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่   48-49 บาท    แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายืน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่  47-49 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมี  แนวโน้มราคยืน

อีสาน : ภาพรวมราคายืน   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมยังไม่มี  ไก่เล็กเริ่มตลาดเริ่มยินราคา    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน ราคา 50-51  บาท,ไก่เล็ก   54-55 บาท

อีสานล่าง  ราคาอยู่ที่  50-51 บาท,ไก่เล็ก 54-55 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคาอ่อนตัวเล็กน้อย ปริมาณตัวและน้ำหนักเริ่มมีสต็อกสะสม แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคาแข็ง

กลาง :  ราคาอยู่ที่   48-50 บาท

ออก  :  ราคาอยู่ที่   48-50 บาท

ตก  :   ราคาอยู่ที่   49-50 บาท

ใต้บน : ภาพรวมราคาอ่อนตัวเล็กน้อย    ตลาดเริ่มชะลอตัว   แนวโน้มราคายืน ใต้บน  57-58 บาท ใต้ล่าง 57-58 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.40 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.20 – 4.30  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 28 กรกฎาคม 2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 21-27 / 7 ราคาประกาศยืน  ขายจริงยืนเท่าพระที่ผ่านมา  ยกเว้นเหนือและอีสานปรับขึ้น 2-3 บาท ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19    ภาพรวมปริมาณสุกรลดลงอย่างมาก   ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกร ปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นและเข้าสู่ช่วงเทศกาลสาทร์จีน ฟาร์มจึงพร้อมใจกัน ปรับราคาขายขึ้น 2-3 บาทบางเขต พระใหม่ 28/7

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 3-4 บาท   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 113-115 บาท  น้ำหนัก 95-100 กก. แม่คัดทิ้ง 88-90 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ราคาพระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว  112-115 กก. แม่คัดทิ้ง 88-90 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2-3 บาท

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว  ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-110 บาท น้ำหนัก 110-115 กก. แม่คัดทิ้ง 87-88 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก : ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 108-110 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง   87-88 บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคาปรับขึ้น 2 บาท

ตะวันตก : สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืน ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 87-88 บาท

ใต้ : ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  104-108 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 84-85 บาท

หมายเหตุ **ราคาผลิตภัณฑ์เป็นราคาจากการสำรวจหน้าฟาร์ม
Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)