สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ วันที่ 22 สิงหาคม

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  22 สิงหาคม 2565

ไก่เนื้อ : ราคาไก่เนื้อสัปดาห์นี้ราคายืน

ภาพรวม : ปริมาณตัวไก่และน้ำหนักเริ่มลดลง    ตลาดเริ่มฟื้นตัว     กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มกลับมา   สัปดาห์หน้าคาดว่า    ราคาไก่เนื้อยืน

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน    46-47 บาท    ปริมาณตัวและสต็อกสะสมในระบบเพิ่มมากขึ้น  ตลาดเริ่มชะลอตัว แนวโน้ม สัปดาห์นี้ ราคายิน

เหนือล่าง : สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายืนอยู่ที่  46-48 บาท    ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสม เริ่มมีสต็อก  แนวโน้มราคยืน

อีสาน : ราคายืนทั้งไก่ใหญ่และเล็ก   ปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมพอดี      ตลาดเริ่มฟื้ตัว    แนวโน้มราคายืน

อีสานบน : ราคา 53-54  บาท,ไก่เล็ก   56-58 บาท

อีสานล่าง : ราคาอยู่ที่  53-54 บาท,ไก่เล็ก 56-58 บาท

กลาง-ออก-ตก :ภาพรวมโดยทั่วไป  ราคายืน     ปริมาณตัวและน้ำหนักมีสต็อกสะสมลดลง   ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อกลับมา  แนวโน้มสัปดาห์นี้ ราคายืน

กลาง   ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ออก    ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ตก     ราคาอยู่ที่   45-47 บาท

ภาคใต้ : ภาพรวมราคาปรับสูงขึ้น    ตลาดเริ่มมีกำลังซื้อกลับมา   แนวโน้มราคายืนแข็ง

ใต้บน  49-51 บาท ใต้ล่าง 50-51 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่ 26 บาท ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 3.60 บาท/ฟอง

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง)   ราคา อยู่ที่ 4.50 – 4.60  บาท/ฟอง

 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 26 สิงหาคม 2565

ภาพรวม  : ในช่วงพระที่ผ่านมา 20-25 / 8 ราคาประกาศยืน  ขายจริงราคายืนเท่าพระที่แล้ว  ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศดีขึ้นมากจากการเปิดประเทศและคลายล๊อค Covid-19  ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักและน้ำท่วมบางเขตกระทบต่อการบริโภคบ้าง  แต่ภาพรวมปริมาณสุกรยังไม่พอกับความต้องการ     ประกอบกับต้นทุนฟาร์มเพิ่มขึ้น  จากราคาพลังงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์   ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดช่วงนี้ลดลง    ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันหลายพระ  สมาคมฯขอความร่วมมือยืนราคา ที่ 100 บาท  แต่การบริโภคเริ่มทรงตัวจากราคาสุกรขุนและเนื้อสุกรปรับขึ้นมาตลอดในระดับที่สูง   เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น    ฟาร์มจึงพร้อมใจกันยืนราคาขาย

เหนือ :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน   ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่ยังขาด   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว   ไม่มีการส่งออกไปจีน   ราคาพระที่ผ่านมา 113-115 บาท  น้ำหนัก 95-100 กก. แม่คัดทิ้ง 87-88 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

อีสาน :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เหลือสะสมเริ่มลดลง  ไม่มีการส่งออก    กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา 110-113 บาท น้ำหนักสะสมเริ่มทรงตัว 112-115 กก. แม่คัดทิ้ง 86-88 บาท แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืนอ่อน

กลาง :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่สะสมลดลง   กำลังซื้อในพื้นที่ทรงตัว ราคาพระที่ผ่านมา  ราคา 108-112 บาท น้ำหนัก 110-115กก. แม่คัดทิ้ง 86-87 บาทแนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันออก :ราคาขายสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  จำนวนตัวและ น้ำหนักทรงตัว   ไม่มีการส่งออก   พระที่ผ่านมา 110-112 บาท น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง   86-87บาท   แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนในพระใหม่ ราคายืน

ตะวันตก :สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน    ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่เริ่มลดลง    ยังมีสุกรจากภาคใต้เข้ามาในเขตตะวันตก    พ่อค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น   แต่ยังรับสุกรจากนอกพื้นที่เข้ามาลดลง   คาดว่าพระใหม่ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-110 บาท น้ำหนัก 104-108 กก. แม่คัดทิ้ง 86-87 บาท

ใต้ :ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  ยังมีปริมาณตัวและน้ำหนักสะสมอยู่   เนื่องจากการบริโภคลดลงจากฝนตกชุกในเขตอันดามัน ทำให้การท่องเที่ยวลดลง    แนวโน้มพระใหม่ราคายืน   แต่ยังมีขึ้นมาขายในเขตตะวันตกอยู่  ในปริมาณที่ลดลงราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา  108-112 บาท น้ำหนัก 118-125 กก. แม่คัดทิ้ง 80-85 บาท

 

 

Share

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)